ndr

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider:

  Om NDR

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen. Med årene har NDR også fått ansvaret for Erkebispegården.

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble etablert i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen. NDR har i dag ansvar for restaurering og vedlikehold av Nidaros Domkirke og Erkebispegården, samt formidling av disse anleggene, inkludert Museet Erkebispegården og Riksregalieutstillingen.

  Virksomheten har 68 ansatte og består av tre fagavdelinger; Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (tidligere verkstedene + forskning og utredning), Publikumsavdeling og Nasjonalt Pilegrimssenter. I tillegg har vi Administrasjonen, Kommunikasjon og marked og en fagdirektør kulturminneforvaltning. NDR ble miljøfyrtårnsertifisert i 2017.

  Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet:
  Se tildelingsbrev 2019
  Se tildelingsbrev 2018
  Se tildelingsbrev 2017

  Årsrapporter:
  Se årsrapport 2017
  Se årsrapport 2016
  Se årsrapport 2015

  Revisjonsberetninger:
  Se revisjonsberetning for 2016