Jubileumskonferanse på Oppdal

I 2017 er det 20 år siden Pilegrimsleden offisielt ble åpnet. 2. - 3. november arrangerer Nasjonalt Pilegrimssenter i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell Jubileums-konferanse på Skifer hotell på Oppdal.

2. - 3. november arrangerer Nasjonalt Pilegrimssenter i samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell Jubileums-konferanse på Skifer hotell på Oppdal. Vi ønsker å feire Pilegrimsledens første 20 år, skape stolthet over arbei­det og bli inspirert til videre satsing. Målgruppen for konferansen er frivillige, næringsaktører, kirken, offentlig forvaltning, pilegrimsmiljøer fra hele landet samt andre interessenter. Konferansen byr på ulike temaer knyttet til de fire grunnpilarene i satsingen; kirke, kultur, næring og miljø. Vi vil se tilbake på de 20 årene pilegrimsleden har vært i drift, vi vil gjøre opp status for hvor vi er i dag og vi vil se framover – hvor går veien videre? Vi tror konferansen vil være et viktig møte-sted for alle de ulike aktører og medspillere på og langs pilegrimsleden – din deltakelse vil bidra til dette!

Under konferansen får vi innlegg, foredrag og andre bidrag fra:
- Preses i Den norske kirke Helga Haugland Byfugllien
- Forfatter og tankevekker Rune Semundseth
- Direktør Nidarosdomens restaureringsarbeider Steinar Bjerkestrand
- Generalsekretær Den Norske Turistforening Nils Øveraas
- Fagsjef hos Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heidi Anett Øvergård Beistad
- Varaordfører i Oppdal kommune Ingvill Dalseg
- Daglig leder Granavolden Gjestegiveri Stig Fossum
- Pilegrimsprest i Hamar bispedømme Lars Erlend Kielland
- Direktør Kulturminnefondet Simen Bjørgen
- Avdelingsdirektør Riksantikvaren Jostein Løvdal
- Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal
- Ansatte ved Nasjonalt pilegrimssenter og de regionale pilegrimssentrene
... flere vil komme til.

PROGRAM
Torsdag 2. november
10.30 – 12.00: Åpning: Hilsener og historisk tilbakeblikk .
Åpningsforedrag ved forfatter og tankevekker Rune Semundseth
12.00 – 13.15 Lunsj
13.30 – 14.30 Kino: The path to Nidaros – Oppdal kulturhus.
15.00 – 16.30 Hovedbolk 1: Korte presentasjoner – innlegg.
a) Pilegrimsleden – utvikling fra 1997 og status i 2017.
b) Nasjonalt pilegrimssenter – oppgaver og utfordringer.
c) Å fortelle verden av leden finnes – informasjon.
d) Europeisk kulturvei - internasjonal satsing.
18.00 Festmiddag og kulturkveld på hotellet.

Fredag 3. november
09.00 – 12.00 Hovedbolk 2: De fire søylene + frivilligheten.
a) Næring: Tilbyderne – lenken som binder leden sammen.
b) Kirke: Kirkens rolle og muligheter.
c) Kultur/miljø: Formidling av kulturminner langs leden.
d) Frivilligheten: Hvordan leve ut sitt pilegrimsengasjement.
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Hovedbolk 3: Pilegrimsleden 2017 – 2037 - framblikk!
14.00 – 14.30 Avslutning
Vi tar forbehold om endringer i programmet. Programmet vil bli oppdatert fram mot konferansen.

Praktiske opplysninger:
Konferansehotell: Quality hotel Skifer, Oppdal.
Tlf: 73 60 50 80 E-post: q.skifer@choice.no

Priser:
Vi tilbyr en pakke som inneholder overnatting, konferanseavgift, måltider og festmiddag. Prisen er todelt. Vi har en lavere og subsidiert pris for småskala tilbydere og frivillige og en fullpris for alle andre.
- Småskala tilbydere og frivillige: Enkeltrom: 1.780,- Dobbeltrom: 1.480,-
- Alle andre: Enkeltrom: 2.580,- Dobbeltrom: 2.280,-
- Deltakere som ikke bor på hotellet tilbys en konferansepakke som inneholder lunsj begge dager, konferanseavgift og festmiddag til kr. 1.600,- (Frivillige og småskala tilbydere får redusert pris kr. 1.100,-)
Faktura sendes ved mottatt påmelding. Påmelding: Påmelding sendes Pilegrimssenter Dovrefjell. E-post: hajada@online.no Frist: 30. oktober. Spørsmål rettes til e-post: hajada@online.no eller på telefon: 924 83 147.

Transport:
Konferansebuss fra Værnes lufthavn torsdag 2. november kl. 08.05.
Retur til Værnes fra Oppdal fredag 3. november kl. 15.00.
Bussen kjører E-6, gi beskjed om ønsket påstigning ved påmelding.
Konferansebuss fra Lillehammer torsdag 2. november kl. 07.00.
Retur med NSB/tog fra Oppdal fredag 3. november kl. 15.01
Bussen kjører E-6, gi beskjed om ønsket påstigning ved påmelding.
Konferansebussene er gratis for deltakerne. NSB og øvrig transport betales av deltakerne.