Publisert 15. mai 2017

Fokus på tro og kirke under Olavsfestdagene

Norske og internasjonale kirkeledere er på plass under «Kirke 2017» i Trondheim, 31. juli-4. august. I sentrum av Olavsfestdagene inviteres alle til daglige seminar og bibeltimer, og det første offentlige møte mellom ny og gammel biskop i Nidaros.

Arrangementet bekrefter Olavsfestdagenes kirkelige opphav. «Kirke 2017» presenterer og diskuterer aktuelle kirkelige tema, og inviterer til bred dialog.

Langveisfarende gjester

Preses i bispemøtet Helga Haugland Byfuglien og Kirkerådsdirektør Jens Petter Johnsen er begge klare for samlingene i Trondheim. I tillegg kommer en rekke kjente gjester, paneldeltakere og bibeltimeholdere.

Størst interesse knytter det seg likevel til de mest langveisfarende gjestene: Leder i Kirkenes Verdensråd, dr. Agnes Aboum fra Kenya reflekterer over den verdensvide kirke. Fader dr. Alexi Chehadeh fra Syria, som leder en ortodoks hjelpeorganisasjon, deltar i en samtale om kirkens fredsrolle.

- Dette er markante kirkeledere fra steder og kirkesamfunn langt unna vår virkelighet. I en tid hvor Den norske kirke er i ferd med å reetablere seg selv, er det uhyre viktig å se lengre enn til nabomenigheten. Aboum og Chehadeh vil gi oss nyttige perspektiv, sier prosjektleder for «Kirke 2017», Håkon Olaussen.

Bibeltimen frem i lyset

«Kirke 2017» inneholder også klassisk kristen forkynnelse. I alt fem bibeltimer står på programmet. Biskop Per Arne Dahl benytter reformasjonsåret til å forkynne om nåden, mens professor Harald Hegstad og biskop Solveig Fiske tar utgangspunkt i «Idol» som er tema for årets Olavsfestdager.

- Bibeltimen er en kulturell skatt og en viktig tradisjon, som vi gjerne bringer frem i lyset. Vi trenger denne langsomme, grundige vandringen gjennom bibeltekstene, det er en verdifull motvekt til en kjapp, populistisk og forenklet virkelighet, sier Olaussen.

Han understreker at arrangementene er åpne for alle, og at ønsket og ambisjonen er at «Kirke 2017» skal være et nasjonalt arrangement. Bibeltimene i Misjonskirken har gratis inngang, mens det koster en femtilapp å delta på seminarene i Erkebispegården.

Presenterer ny biskop

Nidaros bispedømme får ny biskop i juni, og «Kirke 2017» byr på et første møte med den nyutnevnte. De siste års biskop Tor Singsaas har arrangert en samtale i Nidarosdomen under Olavsfestdagene, i år blir den med hans etterfølger som biskop. Bispeembetet har både historie og fremtid, og disse møtes når embetet går videre. Hvilken kirke og hvilket samfunn skal den nye biskopen orientere seg i?

Ove Gundersen fra NRK leder samtalen i domen.

Legg om ferien!

«Kirke 2017» er den tredje i rekken av slike satsinger fra Den norske kirke under Olavsfestdagene. Arrangementet vil styrke kirkens tilstedeværelse i festivalen, invitere til interessante og oppbyggende samlinger og skape oppmerksomhet rundt kirke, tro og samfunn.

- Dette er et viktig supplement til Olavsfestdagenes rikholdige program. «Kirke2017» gjør festivaltilbudet enda bedre, samtidig som vi spisser den kirkelige profilen. Vi håper at kirkeinteresserte fra hele landet kan få øynene opp for vårt tilbud. Det er all grunn til å legge om ferien og komme til Trondheim og Kirke2017, sier Håkon Olaussen.

Han legger til at «Kirke 2017» også byr på familieprogram, pilegrimsvandring og et åpent samtaleforum om kunst og kultur i kirken.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Håkon Olaussen, e-post: ho585@kirken.no, tlf: 90093275
Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy, e-post: mb499@kirken.no, tlf: 90789950