Publisert 13. June 2017

Ny administrasjonssjef i NDR

Wenche Bergheim-Evensen er tilsatt som ny administrasjonssjef i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).

Wenche Bergheim-Evensen er tilsatt som ny administrasjonssjef i NDR. Nåværende administrasjonssjef, Else-Marie Galåen, går av med pensjon 1. august.

Wenche Bergheim-Evensen er 48 år, fra Bodø og kommer fra stilling som assisterende rådmann i Gildeskål kommune.