Publisert 27. juli 2017

Spleiselag for ny lyssetting i Nidarosdomen

Sparebank 1 SMN, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Thomas Angells Stiftelser har gitt betydelig bidrag til spleiseaksjonen for ny innvendig belysning i Nidarosdomen.

Nidarosdomen trenger en ny og ordentlig lyssetting for å framstå i all sin prakt for besøkende, på bilder og i TV. Nå har Regjeringen bevilget 10 millioner kroner til formålet, og utfordrer folk i regionen til å bidra med samme bløp. SpareBank 1 SMN tok utfordringen og ga en halv million kroner og oppfordrer andre banker, næringsliv og folk flest til å gi stort og smått i et spleislag. Da kan vi få på plass nytt lysanlegg til 150-årsjubileet for restaureringen i 2019.

Spleiseaksjon
Kulturminister Linda Hofstad Helleland presenterte 27. juli nyheten om at regjeringen vil dekke 10 millioner kroner til ny innvendig belysning i Nidarosdomen - mot at norsk næringsliv og enkeltpersoner er villig til å spleise på resten. Sparebank 1 SMN har tatt initiativ til å gi en gave på kr. 500.000 til dette prosjektet, i tillegg til vil Sparebanken dra i gang en digital spleise-aksjon gjennom sin nye folkefinansieringstjeneste «Spleis». Her kan du være med å spleise på lys i Nidarosdomen! Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Thomas Angells stiftelse har også gitt betydelige beløp til lysprosjektet.

Ny belysning vil koste ca. 22 millioner kroner
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har lenge sett behovet for en ny lyssetting av katedralen. Det er et ønske om et skifte fra dagens unyanserte leselys til en full arkitektonisk lyssetting vil eksponere kirkerommets arkitektur og fremheve viktige interiørelementer. Totalkostnaden vil trolig ligge på et sted mellom 20 og 22 millioner kroner.

Dagens belysning er dårlig og gammeldags
Den eksisterende innvendige belysningen i Nidarosdomen er fra 1960-tallet. Etter den tid er det tilført ekstra belysning i form av spotlights og annen tilfeldig belysning. Den eksisterende lyssettingen tar først og fremst hensyn til at publikum skal kunne lese en tekst i salmebok. Den eksisterende belysningen gir ingenting til arkitekturen. Relieffer og detaljer er jevnt lyssatt uten skygge og fremstår som flate og utydelige.