Publisert 05. april 2017

St. Olav Conference

Velkommen til St. Olav Conference 20-21. april på Stiklestad: From Iceland to India – A Thousand Years of St Olav Churches

Funnet av Klemenskirken, kirken Olav Haraldsson lot reise og hvor skrinet hans sto i årene etter helgenkåringen, har vekt enorm interesse både nasjonalt og internasjonalt. Kirken er et viktig ledd i en tusenårig internasjonal historie. Visste du at det fra 1030 og frem til i dag har blitt bygd et mangfold av kirker verden over med Olav den hellige som sin fellesnevner? Dette er temaet for St Olav Conference 2017: From Iceland to India. A Thousand Years of St Olav Churches.

20.-21.april samles ledene fagfolk fra inn- og utland på Stiklestad for å belyse olavskirkenes rike historie. Tematisk vil konferansen bevege seg fra Klemenskirken, via middelalderens Island, et nordisk korstog til Tallin og en dansk koloni i1800-tallets India til den verdensomspennende Sjømannskirken, Olavskirker i nyere katolsk tradisjon og Olav som utgangspunkt som økumenisk dialog på Stiklestad. Det blir to dager preget av faglig påfyll, spennende perspektiver og gode samtaler.

St Olav Conference er et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og NTNU. Den ble startet opp i 2016 og skal arrangeres hvert år med Trondheim og Stiklestad som skiftende arenaer. ”Målet med konferansen er at den skal bli et viktig møtested for alle som er interessert i den tusenårige historien knyttet til Olav Haraldsson/Olav den hellige frem mot nasjonaljubileet i 2030” sier fagsjef og førstekonservator ved SNK, Heidi Anett Øvergård Beistad. ”Jeg gleder meg til å følge opp suksessen fra fjorårets konferanse i samarbeid med SNK og NTNU. Årets program er veldig spennende og jeg håper på et bredt sammensatt publikum”, sier Steinar Bjerkestrand, direktør for NDR.

Konferansen er åpen for alle interesserte. Informasjon om program og påmelding finnes på www.stolavconference.com

For mer informasjon kontakt:
Øystein Ekroll (forsker, NDR) oe437@kirken.no eller 91827610
Heidi Anett Øvergård Beistad (fagsjef/førstekonservator, SNK) heidi.beistad@snk.no eller 90040473

Registration
St.Olav Churches around the world