Publisert 17. februar 2017

Stipend til NDRs gipsmakerlærling

Peder Alme, gipsmakerlærling ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), er blitt tildelt Kulturminnefondets håndverksstipend i 2017.

Peder Alme har akkurat avlagt svenneprøven nå i mars og tar sikte på å etablere et gipsmakerverksted i hjembyen Ålesund. Stipendet fra Kulturminnefondet på kr. 50.000 vil være til god hjelp i oppstarten. Kulturminnefondet ønsker med dette stipendet å støtte unge og lovende håndverkere som har valgt et utdanningsløp innen tradisjonelle handverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid.

Peder har i sin tid som lærling ved gipsverkstedet ved NDR fått kyndig veiledning av NDRs to fast ansatte gipsmakere, som er de eneste aktive gipsmakerne nord for Dovre. Gipsmakerne er en av seks håndverksgrupper i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som jobber kontinuerlig med å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen. En av hovedoppgavene til NDRs gipsmakerne er å dokumentere de mange skulpturene og ornamentene som finnes på Nidarosdomen. Les mer om gipsverkstedet ved NDR.