Publisert 30. juli 2018

Danset for verdighet

Hun hadde fått tekster fra mennesker utsatt for seksuelle overgrep. I «Messe for verdighet» under Olavsfestdagens «Kirke 2018» fremførte Schirin Zorriassateiny dem med dans - rammet inn i «bandasjerte» søyler og en julisol som fikk glassmaleriene til å gløde.

- En av de som hadde skrevet en av tekstene jeg fremførte og danset til, var til stede under messen. Jeg vet at hun var spent på hvordan det ville bli å få dem «tilbake» på denne måten, sier Zorriassateiny i solen utenfor Nidarosdomen etter messen. Mange av de som var til stede på messen, stanset og takket henne for dansen.

I tillegg til å være danser, er Zorriassateiny rosenterapeut. Hun mener bevegelse og ikke minst dans, hjelper mennesker med traumer å ha kontakt med egen kropp og å våge å være i kroppen.

- Som jeg sa under dansen i kirken; det er her i kroppen min jeg bor og jeg kan ikke unngå følelsene mine, derfor må jeg være trygg der jeg bor, sier Zorriassateiny.

Hun synes det var flott at folk kunne vandre rundt i kirken mellom lystenning, skrive ned det de hadde på hjertet, bli velsignet eller bare se seg om og kanskje lese erfaringstekstenetekstene som var festet til de «bandasjerte» søylene. For som kapellan Beate Lerdahl sa innledningsvis: «Ord må deles. Erfaringer må bli tatt i mot og trodd på. Derfor er vi her.»

- At folk får bruke kroppen og løse opp, er også viktig med tanke på bearbeiding av traumer, peker Zorriassateiny på.

- Vi er så vant til at vi skal være «nøytrale» og bruke intellektet, men følelser er også viktige å navigere etter. Da er det viktig at de får komme til uttrykk og ut - gjennom kroppen, sier Zorriassateiny

- Ingenting er uverdig for Gud

Nidaros domkirke og Vår frue menigheter hadde sammen med Kirkelig ressurssenter planlagt messen for verdighet. Den hadde fått overskriften av strofen fra Gunstein Draugedalens salmer «Du ser det ikkje på meg». Draugedalen snakket søndag på Vestfrontmøtet om at han selv som 15-åring ble utsatt for seksuelt overgrep av en prest, og hvordan dette har preget ham siden. Denne ettermiddagen fremførte han flere av sine bevegende salmer under messen for verdighet. Samspillet mellom ham og Zorriassateiny var flott, og gjorde sterkt inntrykk.

- Ingenting gjør vår kropp uverdig for Gud. Gud anerkjenner virkeligheten. Vi skal løfte virkeligheten frem for Gud. Som kirke skal vi forkynne evangeliet om Jesus sitt blikk, et blikk som setter menneskets egenverdi i sentrum, uansett forfatning. Alle er verdifulle, sett med Guds øyne, understreket biskop i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i sin preken.

Hun pekte også på det «absurde» at vi i vårt samfunn bruker penger på å «fikse» det som er friskt.

- Vi trenger det korrektivet Gud gir ved at ingenting ved vår kropp er uverdig, sa Jusnes.

Messe for verdighet ble feiret for første gang i 2008 i Nidarosdomen. I dag holdes slike messer i alle landets domkirker i samarbeid med organisasjoner som deler visjonen om nulltoleranse for seksuelle overgrep og støtter enkeltmennesker og fellesskap som er rammet av seksuelle overgrep. Et særlig kjennetegn ved Messe for verdighet er å gi overgrepserfaringer plass i fellesskapet og løfte frem den verdigheten den enkelte har fått fra Gud.

- Å få danse i Nidarosdomen var helt fantastisk, ikke minst sammen med alle de dyktige aktørene, sier Schirin Zorriassateiny. Hun kommer gjerne tilbake for å bidra til mer bevegelse i kirkerommet.

Medvirkende:

Biskop i Sør-Hålogaland Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, kapellan Beate Iren Lerdahl, pilegrimsprest Einar Vegge, Anne Marie Østhus og Elisabeth Torp, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, sangere fra Nidaros domkor, dirigent Karen Haugom Olsen, domkantor Petra Bjørkhaug, musikerne Gunstein Draugedalen og Per Kaald, danser Schrin Zorriassateiny, klokker Solveig Birkeland, kirketjenere og vakter fra domkirken, edarbeidere fra den sør-samiske menigheten i Nidaros, domkirken og Kirkelig ressurssenter