Publisert 05. juni 2018

Feirer bortvist biskop

For 400 år siden kom Anders Arrebo som biskop til Nidaros. Få år senere ble han fradømt jobben. De mente han «danset unødige danser» og «var i enerom med kvinner».

Domkantor og komponist Petra Bjørkhaug hørte om Andres Arrebo for første gang da hun i 2004 deltok på et guidekurs i Nidarosdomen. Hun ble nysgjerrig på hvem denne mannen var. 31 år gammel ble han avsatt som biskop. Grunnen var en «pinlig sak». Det førte henne til en sørgelig skjebne og 150 gjendiktede Davidssalmer på rim. Davidssalmene er hentet fra Salmenes bok tillagt David som gjorde mange feiltrinn, men som hele tiden stolte på Gud.

Bjørkhaug, som da var i 30-årene, ble inspirert til å lage ny musikk til salmene. Hun valgte seg 20 av dem for å arbeide videre med. Salmene var skrevet etter at Arrebo forlot Nidaros. Det frodige og billedrike språket minnet henne om Petter Dass sin diktning. De traff henne rett i hjertet med hver sitt særpreg.Til tross for et gammelt og snirklete språk, var det noe i tekstene som rørte ved henne. Hun opplevde at de snakket til henne.

– Kanskje er det nettopp de «gammelmodige» bildene i tekstene som gjør at jeg fikk lyst til å skape noe nytt av det. De er litt opphøyd fra det hverdagslige, peker Bjørkhaug på.

Hun er heller ikke i tvil om at tekstene står seg den dag i dag, selv om de ikke er «moderne» poesi.

– Jeg ble nysgjerrig på hva det var han ville fortelle. Salmene var så sterke både på alvor, sorg og glede, forteller Bjørkhaug.

Trollhval, lemen og reinsdyr

Etter at hun oppdaget tekstene, fikk hun i 2004 et arbeidsstipend fra Ludvig Nissens legat og dro til Tyskland for å sette melodi til Arrebos tekster. Hun fikk tilgang til et kirkerom. I 10 dager i strekk satt hun alene, spilte, sang, prøvde, feilet og forsøkte å fange hva stemningen i tekstene hans sa til henne i dag.

– Davidssalmene inneholder hele spekteret av følelser. I sin korte tid som biskop reiste Arrebo rundt i hele bispedømmet. Det bestod av hele landet nord for Trondheim. Han lot seg inspirere av folkeliv og naturen, noe han tok med seg i sin salmediktning. For meg gjør det tekstene om skapelsens syv dager enda sterkere, forteller Bjørkhaug og viser til at Arrebo beskriver Guds allmakt og skaperverkets rikdom blant annet med trollhval, lemen og reinsdyr.

Bjørkhaug tror livshistorien til Arrebo gjorde at hun ble fascinert av tekstmaterialet.

– Han var jo en frittalende mann, en stemme i det politiske landskapet. Han sa den politiske øvrigheten imot, noe som ikke var populært på den tiden. Så ble han da også anmeldt fordi han hadde sunget og danset i et bryllup, og dømt etter falske vitneforklaringer – slik det også fungerte på den tiden. Den fornedrelsen han måtte føle, og hvordan han brukte poesien for å komme seg ut av den, rørte meg. At han gjorde dette formidable arbeidet etter at han måtte forlate landet, viser styrke og at livet går videre. Ut av smerteerfaring kan det komme fine blomster, smiler Bjørkhaug og medgir at dette bakteppet ga henne en helt spesiell driv til å skape nye melodier til Arrebos tekster.

– Men hvordan var det å sitte alene i det tyske kirkerommet og skape nye melodier til tekster fra 1600-tallet?

Da var jeg inne i en skaperboble. Der var det givende å være. Jeg stod opp om morgenen med mål om å lage to salmer i løpet av dagen. Å være i en slik skaperfase hvor jeg får ting på plass, er utrolig fascinerende.

Fint for barn og unge

På konserten «Vi sjunge med glede» 10. juni deltar Nidarosdomens jentekor under ledelse av Anita Brevik og Chorus, ledet av Randi Flåøien Lundemo. Bjørkhaug mener det er fint for både barn og unge å ta del i denne historien – og at det er viktig selv om det er vanskelig.

– Tekstene er krevende å lære, men har de først fått dem «innabords» vil det gi dem en helt spesiell opplevelse, mener Bjørkhaug og viser til at Arrebo selv skrev salmene på kjente melodier slik at folk kunne bruke dem.

– Han ga folket en salmeskatt i Luthers ånd. De var viktige i tiden etter reformasjonen, ikke minst fordi de var skrevet på morsmålet, understreker hun.

Anders Arrebo er for ettertiden kjent som den dansknorske salmediktningens far.

Bjørkhaug har arbeidet med å gjøre melodiene velklingende, slik at det også skal bli lettere å tilegne seg språket også for de unge. Hun har også arbeidet mye med hver melodi for å gjøre den sangbar.

– Har musikken god flyt, blir heller ikke tekstene en barriere, peker Bjørkhaug på.

Hun er nok veldig opptatt av språk, og takker gode norsklærere for at den spiren ble sådd og dyrket.

Da Bjørkhaug sammen med Nidarosdomens jentekor, Chorus og musikere fremførte dette for første gang i 2005, trakk det fulle hus i Nidarosdomen.

Nidarosdomens jentekor deltar på konserten «Vi sjunge med glede».

Tekst: Karina Lein

Medvirkende:
Chorus under ledelse av Randi Flåøien Lundemo
Nidarosdomens jentekor under ledelse av Anita Brevik
John Pål Inderberg, saksofon
Tore Aaen Aune, fløyter
Torleif Holm, cello
Petra Bjørkhaug, orgel