Publisert 27. august 2018

Hvordan gjøre Nidarosdomen energismart?

Kan Nidarosdomen - Norges nasjonalhelligdom - bli et utstillingsvindu når det kommer til utvikling av smart og grønn teknologi?

Nå kommer team fra flere land til Trondheim for å konkurrere om hvem som har den beste og smarteste energiløsningen for Nidarosdomen. En viktig forutsetning for ideene som utvikles, er at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt.

Teamene som kommer er fra Serbia, Polen, Italia og Norge, er finalister fra en åpen internasjonal konkurranse der deltakerne har fått i oppgave å foreslå energiløsninger som ivaretar:

1)Energioppgradering av store historiske monument som tar hensyn til kulturhistoriske verdier og brukernes behov.

2) Omforming av et byhistorisk område til et energi-smart system der fornybar energi blir produsert i eller rundt det historiske monumentet.

Tirsdag 28. mai skal lagene presentere sine løsninger, hver i en fem minutters pitch. Fremførelsen skal skje i Kapittelhuset i Nidarosdomen fra kl. 15.30, tirsdag 28.aug. Vinneren blir utropt kl. 17 på samme sted.