Publisert 14. mai 2018

Nå kan du melde deg på til konfirmasjon i 2019

Kjære 14-åring, velkommen som konfirmant i Bakklandet, Lade, Lademoen eller Nidaros domkirke og Vår Frue menigheter.

Denne informasjonen går til deg som er født i 2004, og som tilhører en av disse menighetene: Bakklandet, Lade, Lademoen, Nidaros domkirke og Vår Frue. Kanskje har du allerede fått brosjyren «Konfirmant 2019» i posten allerede. Den er også lagt ved til slutt i denne teksen.

Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året. Dette er vanlig i alle våre menigheter. Mange konfirmanter og foreldre forteller til oss at de synes dåpen er en fin opplevelse.

I løpet av konfirmasjonstida har vi mange ulike samlinger. For mange er leiren på Mjuklia i november et av høydepunktene. Flere av de som er konfirmert nå i 2018, deltar som ledere på leiren. Du kan også spørre dem om hvordan det er å være konfirmant hos oss. Konfirmasjonstida handler om tro og liv, om rett og galt, om Gud og mennesker, om deg og meg. I samtalene våre er det plass til alle dine tanker og spørsmål.

Du melder deg på via våre hjemmesider. Påmeldingen skjer i slutten av mai. Møt opp på informasjonskvelden i menigheten der du bor. Ta med dåpsattest dersom du er døpt et annet sted enn der du skal konfirmeres.

I slutten av mai informerer vi elevene ved 8.trinn på Lade og Rosenborg skole om konfirmasjonstida.

Informasjonsmøter:

Bakklandet og Lademoen menighet: Onsdag 6. juni kl. 17.30, Lademoen kirke.

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet: Onsdag 6. juni kl.18.00, Waisenhuset, Kongsgårdsgt 2.

Lade menighet: Onsdag 6. juni kl.19.00 Lade kirke.

Påmelding:

Bakklandet og Lademoen:www.kirken.no/Bakklandetlademoen

Lade:www.kirken.no/Lade

Nidaros domkirke og Vår Frue: www.nidarosdomen.no


Noen viktige datoer:

  • Konfirmasjonstida starter i september. Dere får varsel om første samling. Undervisning er stort sett på onsdager.
  • Leir på Mjuklia: fredag 9.11. til søndag 11.11.18
  • Ung messe for alle konfirmanter og foreldre: Søndag 18.11.18 om kvelden

Konfirmasjonsgudstjenester 2019:

  • Bakke kirke søndag 5.mai kl.11.00
  • Lademoen kirke lørdag 4. mai kl.11.00
  • Lade kirke 11. og 12. mai kl .11.00
  • Domkirken 12. mai kl.11.00

Kontaktinfo:

Lademoen og Bakklandet menigheter

Angelika Grandy-Teig (AG625@kirken.no; tlf.48131773)

Nidaros domkirke og Vår Frue menigheter

Beate Lerdahl (BL929@kirken.no; 90718300)

Lade menighet

Angelika Grandy-Teig (AG625@kirken.no; tlf.48131773)

Konfirmantbrosjyre For Domprostiet 2018 19 003