Publisert 06. april 2018

Nasjonal pilegrimskonferanse

Nasjonal Pilegrimskonferanse 2018 arrangeres i år på Trondenes. Harstad Folkehøgskole 8. - 10 juni, det historiske senteret og kirka på Trondenes vil danne ramme om konferansen

Arrangørene Den Norske Kirke, Kirkerådet Nasjonalt Kirkelig Pilegrimsutvalg og Sør– og Nord Hålogaland Bispedømmer ønsker å dele en spennende og litt annerledes historie om pilegrim i nord. I forelesninger vil vi bli tatt med til Roma sammen med pilegrimer fra Trondenes i år 1500. Vi får høre om kirkebygging langs kysten i middelalderen, om Olavstradisjoner og om virkninga av reformasjonen i Nord langt fra København. Vi blir tatt med på Hans Nielsens hauges reise i Nord-Norge i 1803, jektefart og moderne pilegrimsferder i båt. I kirka blir det salmekveld med nord-norske salmediktere: Petter Dass, Elias Blix med flere. Vi får oppleve pilegrimstur på Trondenes med Snorre i hånd. Søndagen blir det festpilegrimsgudstjeneste med biskop og flere!
Program og info om påmelding finner du her!