Publisert 16. januar 2018

Ny forskning på steinhuggermerker

En arkeolog og en steinhugger fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider jobber sammen for å få mer kunnskap om steinhuggerne som bygde Nidarosdomen for 850 år siden.

De som besøker Nidarosdomen de to siste ukene i januar vil legge merke til at det står et stillas i Kvinnenes minnekapell. Dette kapellet ligger i Nidarosdomens nordre tverrskip og er en av de eldste bevarte delene av Nidarosdomen

Her skal en arkeolog og en steinhugger fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider sammen undersøke den vakkert utsmykkede buen over inngangen til Kvinnenes minnekapell. På denne buen har arkeolog, Kjersti Kristoffersen tidligere påvist steinhuggermerker på mer enn 80% av steinene. Steinhuggermerket var steinhuggerens personlige signatur. Steinhuggerne som bygde Nidarosdomen i middelalderen merket steinene sine når de hadde akkordbetaling, slik at arbeidsformannen skulle kunne holde oversikt hvor mye lønn den enkelte skulle ha.

Nå får Kjersti hjelp av steinhugger Eva Stavsøien. Målet med prosjektet er at kombinasjonen av de to fagdisiplinene skal frembringe mer kunnskap om håndverkerne i kirka for over 850 år siden og byggingen av Nidarosdomen.

Ta gjerne kontakt med guiden i kirka om du har noen spørsmål om prosjektet.