Publisert 02. mai 2019

Disse 15 ønsker å sitte i Menighetsrådet

Nominasjonslisten til Kirkevalget 2019 er klar. Se hvem som ønsker å sitte i Menighetsrådet for Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Nidarosdomen og Vår Frue menighet - nominasjoner til menighetsråd 2019. Innstilling:

1. Andreas Kjosavik, Blaklihøgda 6D, 7036 Trondheim

2. Anne Bauck-Larsen, Arkitekt Christies gate, 7012 Trondheim

3. Albert Solberg, Søndre Jonsgate 7B, 7030 Trondheim

4. Siri Wahl-Olsen, Teglbrennerveien 25, 7016 Trondheim - født 1950

5. Thea Selliås Thorsen, Wilhelm Storms gate 4, 7012 Trondheim - født 1974

6. Daniel Johansen, Kongens gate 91A, 7012 Trondheim - født 1982

7. Vibeke Grotnes Dale, Ingemann Torps vei 110, 7040 Trondheim - født 1972

8. Ragnar Norvik, Elvegata 1, 7012 Trondheim - født 1953

9. Julie Feilberg, Sverres gate 1, 7012 Trondheim - født 1951

10. Bjørn Kristian Soknes, Jonsvannsveien 12, 7052 Trondheim - født 1951

11. Ingunn Larsen, Nedre Kristianstens gate 3A, 7014 Trondheim - født 1974

12. Gisle Stjern, Sverdrups vei 9A, 7020 Trondheim - født 1963

13. Toril Hovdenak, Bergheimsveien 30, 7049 Trondheim - født 1946

14. Gunn Eva Bye, Gløshaugveien 6, 7030 Trondheim - født 1969

15. May Britt Hårberg Hagen, Tidemands gate 28 c, 7030 Trondheim - født 1965

Nominasjonskomite: Anne Isabel Udbye, Terje Roll Danielsen, Peter Andreas Kjeldsberg