Publisert 12. april 2019

Gudstjenester og konserter i den stille uke og påskehøytiden

Nidarosdomen fylles med gudstjenester og konserter gjennom den stille uke og påskehøytiden. Alle er hjertelig velkommen!

Annonse i Adresseavisen 13.04.19

Lørdag 13. april

13:30 – Orgelmeditasjon. Domkantor Petra Bjørkhaug, sokneprest Torstein Amundsen.

Søndag 14. april - Palmesøndag

11:00 – Bach-kantate i høymessen. Sokneprest Torstein Amundsen, Nidarosdomens oratoriekor, domkantorene Karen Haugom Olsen og Petra Bjørkhaug.

14.00 – Søndagsmesse Hospitalskirken. Sokneprest Torstein Amundsen, kantor Bjørn Vevang, diakoniarbeider Maria Kristine Brækken.

18:00 – Kveldsmesse. Sokneprest Torstein Amundsen, domkantor Petra Bjørkhaug.

Torsdag 18. april - Skjærtorsdag

11:00 – Høymesse. Domprost Ragnhild Jepsen, Trondheim Vokalensemble, domkantor Petra Bjørkhaug.

Fredag 19. april - Langfredag

11:00 – Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig, Trondheim Vokalensemble, domkantor Karen Haugom Olsen.

14:00 – Korsvandringsmeditasjon. Domkantor Petra Bjørkhaug.

18:00 - «Korsveien» - Langfredagskonsert. Trondheim Vokalensemble, domkantorene Karen Haugom Olsen og Petra Bjørkhaug. Gratis adgang.

Lørdag 20. april - Påskeaften

13:30 – Orgelmeditasjon. Domkantor Magne H. Draagen, sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig.

23:00 – Påskenattmesse. Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig, domkantorene Karen Haugom Olsen og Magne H. Draagen, Trondheim Vokalensemble, sangere fra Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor.

Søndag 21. april - Første påskedag

11:00 Høytidsmesse. Preses Helga Haugland Byfuglien, domprost Ragnhild Jepsen, sokneprestene Andreas Hilmo Grandy-Teig og Torstein Amundsen, domkantorene Karen Haugom Olsen og Magne H. Draagen, Trondheim Vokalensemble, sangere fra Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor, blåseensemble.

Mandag 22. april - Andre påskedag

11:00 Familiegudstjeneste m/dåp. Pilegrimsprest Einar Vegge, domkantor Magne H. Draagen, korgruppe fra Nidarosdomens jentekor. Menigheten oppfordres til å ta med blomster for å pynte korset.