Publisert 24. juli 2019

​Hagen med hvilepuls

– Velkommen til Kirkehagen, noen spaserskritt fra Vestfrontplassen – en grønn oase midt i festivalvrimmelen, ønsker Inger Helen Nygård, avdelingsleder i Nidaros domprosti.

Avdelingsleder Helen Nygård i Nidaros domprosti gleder seg til å ta imot alle som tar turen til Kirkehagen.

Bare en smal vei skiller Nidarosdomen og den røde trebygningen Waisenhuset. Allerede fra 1732 bodde foreldreløse barn her. I dag er det kontorer for ansatte i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Den hesteskoformede bygningen omkranser en av byens hageperler.

Lufte litt ut

– Hit er du hjertelig velkommen under Olavsfestdagene. Hagen vil være åpen hver dag mellom 11.00 og 17.00. Her er det rom for å sitte stille, samtale, lufte litt ut og å dvele litt ved livet, sier Inger Helen Nygård.

I mange år har menighetsrådene i Ilen, Lade, Bakklandet, Lademoen, Bakke, Nidaros domkirke og Vår frue kirke menighet sørget for avslappet stemning med kaffe og vafler i Kirkehagen. De åpner kafeen i hagen i Waisenhuset under Olavsfestdagene 28. juli til 3. august i år også.

I tillegg «flytter» festivalen inn i Kirkehagen i år.

– Vi ønsker å være en synlig kirke under festivalen, være folkelig med dybde, noe vi mener hagen vil være en god ramme for, sier Nygård.


Den norske kirke har et omfattende program under Olavsfestdagene. Foruten de mange gudstjenestene, arrangerer de hver dag kl. 11.00 seminarer ved Trondheim folkebibliotek. Hit kommer blant annet skuespillerne Wenche Strømdahl og Hallbjørn Rønning for å snakke om å bli dømt til evig fortapelse og foreldrenes NS-tilknytning.

Speile Olavsfest

I Hospitalskirka kl.17.00 er det daglig Rom for refleksjon, hvor det samtales over ulike tema. En av gjestene her er Håkon Gullvåg. Han skal snakke med domprost Ragnhild Jepsen og Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– I dette spennet mellom 11.00 og 17.00 åpner vi Kirkehagen. Hagen vil speile det som ellers foregår under Olavsfest, speile festivalens tema forvandling, smiler Nygård.

Bare noen få skritt unna kafebordene i Kirkehagen vil det også være drop in-nattverd hver dag mellom 11.00 og 16.00 i Erkebispegårdens kapell.


I Kirkehagen kan du få snakke med noen hvis du ønsker det, slå av en prat med ansatte fra Sjømannskirken og Den norske kirke – eller du kan bare sette deg ned og bare slappe litt av.

Hver dag fra kl. 14.15-15.00 vil det under Olavsfestdagenes programpost «Snakk» være en programpost i Kirkehagen. Hit kommer blant andre en av de mest karismatiske og samtidig kontroversielle personene i det kristne USA, Rob Bell og forfatter Carsten Jensen som skal snakke med preses Helga Byfuglien om mennesker på flukt.

– Kirken vil være synlig til stede under årets Olavsfestdager, understreker Nygård.

Fortsette samtalen i hagen

Hun håper det utvidede programmet i Kirkehagen gjør at folk får lyst til å ta turen innom.

– Forhåpentligvis kan vi «dra» samtalen fra for eksempel Vestfrontmøtene og få den til å fortsette inne i hagen. Her er det en avslappet atmosfære. Her er det mulighet for å sitte stille, hvile, koble seg selv på. Eller møte andre for å prate, sier Nygård.

Hun viser til at det i festivalperioden er mange inntrykk, mange spørsmål om livet, som det kan være godt å reflektere litt over i en tilbaketrukket og avslappet atmosfære.


I Kirkehagen vil det også være et samtaletilbud der du kan få snakke med en kirkelig ansatt om det du har på hjertet.

Inger Helen Nygård tror Kirkehagen vil føye seg fint inn i Olavsfestdagenes tema, forvandling.

– Her blir det tid til ettertanke over livet, forvandlingene vi går gjennom. Og det er jo en del av det kristen tro er, å være en medvandrer, å se mennesker. Her i hagen kan vi være medvandrer en liten stund, møte folk der de er - akkurat der og da, sier Nygård.

Mer om kirken

I hagen vil det også bli mulighet til å få faglig påfyll og få høre mer om det arbeidet kirken gjør. Hva gjør Kirkenes verdensråd? Listevalg – et nytt kirkedemokrati? Det er to av temaene som står på programmet.

Kanskje ønsker du rett og slett bare en kopp kaffe og vaffel. Den grønne oasen midt i byen er åpen for alle.

Les mer her: Kirken på Olavsfest

Les mer om programmet under Olavsfestdagene her: PROGRAM 2019

Av: Karina Lein, kommunikasjonsmedarbeider, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet