Publisert 21. mars 2019

– Ja, vi synger saligprisningene

– Ingen skjønte hva saligprisningene var første gang vi fikk høre om denne konserten, smiler Julie Ringvold (12) i Nidarosdomens jentekor. Nå har hun fått tekstene og musikken under huden, og gleder seg til å fremføre i Nidarosdomen 31. mars

Gleder seg: Fra venstre Martine Gjermundsen Ræstad, Ingrid Solheim Grove, Ingrid Fossen Kongsli og Julie Ringvold i Nidarosdomens jentekor ønsker alle hjertelig velkommen til konsert i Nidarosdomen 31. mars.


– Ingen skjønte hva saligprisningene var første gang vi fikk høre om denne konserten, smiler Julie Ringvold (12) i Nidarosdomens jentekor. Nå har hun fått tekstene og musikken under huden, og gleder seg til å fremføre i Nidarosdomen 31. mars.

Konserten «Tuvayhun - konsert for en såret verden er et verk av Kim André Arnesen, basert på saligprisningene. I konserten blir hver saligprisning kommentert med et dikt om de som mottar prisningen: De fattige i ånden, de ydmyke, de som sørger, de som skaper fred, de som blir forfulgt.

Innsikt i tekstene

For å få en innføring og en forklaring på saligprisningene, hadde jentene tidlige i prosessen besøk av sokneprest Andreas Grandy-Teig.

– Å høre hva alt betydde, var spennende. Jeg hadde ikke tenkt over det før. Etterhvert som jeg forstod mer av tekstene, ble det også mer interessant. Å få innsikt i hvordan tekstene var satt sammen, var «kult», sier Julie.

– Ja, første gang vi fikk høre om det, stod vi nok der som noen spørsmålstegn alle sammen. Men, etter at Kim Arnesen besøkte oss og fortalte hvorfor han skrev verket og Andreas fortalte om saligprisningene, forstod vi mer av det. Etter det har vi arbeidet med å få det inn under huden, pugget og funnet dynamikken, forteller Martine Gjermundsen Ræstad (21).

– Vi har snakket mye om hva tekstene betyr. Noen av dem kan jo bli litt fjerne. Men måten musikken er skrevet på, gjør at det blir en helhet og lettere å forstå, sier Ingrid Fossen Kongsli (15). Hun er ikke i tvil om at dette også er et budskap som kan nå hennes aldersgruppe, ja alle aldre. De tre andre er enig med henne i det.

– Relevant i dag

Diktene er veldig relevant for situasjonen i verden i dag. De spenner fra vuggesang til en flyktningefortelling - fra salme til sang om universelle menneskelige behov og verdighet, ispedd et budskap om håp og nåde

– Ja, det er ganske mye i de tekstene som er utrolig relevante. Den ene handler for eksempel om folk på flukt, noe som er svært aktuelt i dag. Om bomber som regner ned, om mennesker som må forlate hjemmene sine, peker Martine på.

Hun opplever at musikken som er skrevet her, vekker vanskelige tilgjengelige bibeltekster til live igjen.

– De gamle, «tørre» tekstene vekkes til live. Det som ble skrevet for så lenge siden, er fortsatt aktuelt i dag, sier hun.

– Alle saligprisningene kommer til live når de får sin melodi. Musikken gir dem mening. Man trenger verken tilknytning til Gud eller kirka for å få utbytte av saligprisningene. Budskapet kan kobles til dagen i dag. Hele stykket er helt nydelig, sier Ingrid Solheim Grove (15).

Alle fire håper og tror at tekstene vekker et engasjement - for den sårede verden.

– Ikke minst er det en fantastisk vakker konsert!

Tekst og foto: Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider


,

.