Publisert 21. november 2019

En ny hellig konge er på plass i Nidarosdomens julekrybbe

Billedhugger og gipsmaker Joseph Carter er kunstneren bak Nidarosdomens julekrybbe, laget ved gipsverkstedet til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Joseph har gitt figurene et gotisk uttrykk for å skape en stilmessig tilhørighet til Nidarosdomen. Spesielt har han latt seg inspirere av de langstrakte skulpturene på Nidarosdomens vestfront. I 2015 ble Nidarosdomens egen julekrybbe lansert. Siden den gang har Joseph laget en ny figur til krybben hvert år. I år er den andre hellige kongen på plass, og krybben består nå av Jomfru Maria, Josef, Jesus-barnet, engel, hyrde og to hellige konger.

Den helt spesielle julekrybben kan kjøpes samlet, eller figurer enkeltvis, i Butikken ved Nidarosdomen og i nettbutikken: https://www.nidarosdomen.no/nettbutikk