Publisert 12. september 2019

Nytt menighetsråd valgt

Resultatet fra årets valg til Menighetsrådet i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet er klart.

Følgende personer er valgt inn i det nye menighetsrådet for Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (2019-2023):

Faste medlemmer

 • Siri Wahl-Olsen
 • Daniel Johansen
 • Anne Storli Bauck-Larssen
 • Andreas Kjosavik
 • Julie Feilberg
 • Thea Selliaas Thorsen
 • Albert Solberg
 • Bjørn Kristian Soknes

Varamedlemmer

 • Torild Hovdenak
 • Vibeke Grotnes Dale
 • Ragnar Nordvik
 • Ingunn Hauknes Larsen
 • Gisle Stjern

Resultat av valget til nytt bispedømmeråd