Publisert 06. juni 2019

Velkommen til menighetens årsmøte

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har årsmøte 13. juni kl. 18.00 i Waisenhuset inngang C.

Saksliste:

Årsmelding 2018
Regnskap 2018 med revisjonsberetning
Eventuelt/andre saker

Møtet er åpent for alle