Publisert 06. mai 2020

Velkommen til daglige messer

Kirkedørene er igjen åpnet, og vi ønsker velkommen til våre gudstjenester. Hver dag uken gjennom holder vi messer. På enkelte dager kan du velge mellom flere. Her kan du se vårt program frem til og med 14. juni. Av smittevernhensyn begrenses antallet til 50, i tillegg til personell.

Bakgrunnen for åpningen er Folkehelseinstituttets godkjenning av ny bransjestandard og smittevernveileder for Den norske kirke. Den nye standarden tillater at 50 personer deltar i seremonien i tillegg til ansatt personell. Det skal videre være minimum en meter mellom hver person. Dette gjelder ikke personer i samme husstand.

Fra 18. mai til 14. juni er dørene åpnet for:

Mandag, tirsdag, torsdag (unntatt 21. mai), fredag

12.05 Middagsbønn i Johanneskapellet, Nidarosdomen

14.00 Hverdagsbønn i Vår Frue kirke

Onsdag

12.00 Middagsmesse, Johanneskapellet, Nidarosdomen

Torsdag 21. mai Kristi Himmelfartsdag

11.00 Høymesse, Nidarosdomen

12.00 Høymesse, Nidarosdomen

14.00 Himmelfartsmesse, Vår Frue kirke

14.00 Nattverdsgudstjeneste, Hospitalskirka

Lørdag

13.30 Orgelmeditasjon, Nidarosdomen

14.00 Musikalsk meditasjon i Vår Frue kirke

14.15 Orgelmeditasjon, Nidarosdomen

Søndag

11.00 Høymesse, Nidarosdomen

12.00 Høymesse, Nidarosdomen

18.00 Kveldsmesse med Studentmenigheten, Nidarosdomen

Søndag 31. mai, 1. pinsedag

11.00 Høymesse, Nidarosdomen

18.00 Kveldsmesse, Nidarosdomen

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Ved inngangen vil er det registreringsskjema for alle besøkende. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.

Vi gleder oss over at vi nå igjen kan ønske velkommen tilbake til Nidarosdomen.