Publisert 07. oktober 2020

Kurs i tørrmuring for å bygge buer langs pilegrimsleden

I uke 43 inviterer Nasjonalt pilegrimssenter håndverkere og håndverksinteresserte til gratis kurs i tørrmuring. Kurset markerer oppstarten av byggingen av i alt 6 nye servicebuer for pilegrimer langs Gudbrandsdalsleden.

Stadig flere velger å gå pilegrimsleden, spesielt Gudbrandsdalsleden, til Trondheim og Nidarosdomen. Den økte trafikken på leden fordrer god infrastruktur, ikke bare for å gi gode opplevelser til de vandrende, men også for å skåne miljøet og naturen mest mulig.

Bedre fasiliteter langs leden
For å møte pilegrimenes behov for fasiliteter, har Nasjonalt Pilegrimssenter satt i gang et prosjekt for å bygge 6 innovative og bærekraftige servicebuer langs Gudbrandsdalsleden. Buene skal blant annet gi vandrerne tilgang på rent vann, toalettfasiliteter, informasjon samt mulighet til å lade mobil/GPS.

Kurs i tørrmuring
I uke 43 starter byggingen av den første bua. I den forbindelse arrangeres et kurs i tørrmuring, hvor alle som er interessert i bygging med tradisjonelle materialer inviteres til å delta på kurset, og dermed bidra til å reise den første servicebua langs pilegrimsleden. Målet er at de to første veggene skal settes opp i løpet av den uka kurset varer og at bua skal ferdig stilles i løpet av høsten. Offisiell åpning blir til våren.

Kurset muliggjøres gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og kursinstruktør er den erfarne læremesteren, Haakon Aase. Kurset er sponset av Sparebankstiftelsen DNB og foregår fra mandag 19. til og med fredag 24. oktober. Les mer om kurset og servicebu-prosjektet her.