Publisert 30. juli 2020

– Alle er vi både sterke og svake

– Nidarosdomen rommer det du måtte bære med deg av livserfaringer, sier kapellan Marie Farstad. Mandag 3. august klokken 19.00 er det Messe for verdighet i katedralen.

Under Messe for verdighet mandag 3. august får hver enkelt utdelt en perle - et symbol på den enkeltes unike verdighet. Kapellan Marie Farstad deltar under gudstjenesten.

Messe for verdighet er en del av kirkens program under Olavsfest. Årets tema er ÆRE og overskriften over dagen den 3. august er «vårt behov for verdighet».

Temaet viser til at alle mennesker har en iboende verdighet som kan bli truet av stigmatisering, utenforskap, vold og andre erfaringer som fratar mennesket kontakt med sin iboende verdighet. I samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har kirken i år laget en messe for verdighet med utvidet perspektiv – verdighet for alle mennesker.

– Alle er vi både sterk og svak

– Messe for verdighet i regi av Kirkelig Ressurssenter startet i Trondheim, en gudstjeneste for berørte av seksuelle overgrep. Denne mandagen vil det bli en utvidet messe; verdighet for alle mennesker. En verdighet uansett hva du har i bagasjen. Vi ønsker at messen skal gi folk en opplevelse av likeverd her og nå – erfare det i kroppen ved å være i dette rommet. Nidarosdomens rom er stort nok til å romme det du bærer med deg inn av erfaringer, sier Farstad.

Også under Messe for verdighet oppfordres folk til å ta med seg en stein, en stein som du kan putte dine belastninger inn i og legge dem fra deg utenfor kirken - i varden på Vestfrontplassen.

– Vi trenger alle noe. Alle er vi både sterke og svake. Dette er en messe for oss alle, sier Farstad.

Prekenen denne dagen holdes av biskop Olav Fykse Tveit.

Anita Skorgan deltar under Messe for verdighet i Nidarosdomen.

Til messen kommer Anita Skorgan for å synge. Tidligere på dagen deltar i samtaleserien Rom for refleksjon i Kirkehagen utenfor Nidarosdomen.

­– Skorgan har i ulike sammenhenger snakket om verdighet. For ikke lenge siden åpnet hun opp for å snakke om sine to funksjonshemmede barn, og hvordan hun også i denne sammenhengen er opptatt av verdighet for alle, sier leder Inger Helen Nygård i Avdeling for kirkeliv, Kirkelig fellesråd Trondheim.

Inger Helen Nygård, avdelingsleder for kirkeliv, Kirkelig fellesråd i Trondheim synes det er flott at Nidarosdomen har et spekter av ulike gudstjenester - også under Olavsfestdagene. – Her er det rom for deg, sier hun. (Bildet er fra kirkehagen under Olavsfestdagene 2019.

Hun deltar også under gudstjenesten, blant annet sammen med sokneprest Skule Bjørnstad, Charlottenlund og Ranheim menigheter. Han har i sitt daglige arbeid fokus på integrering av mennesker med funksjonsnedsettelse.

– Igjen, verdighet for alle mennesker. Vi arbeider alle med det på ulike måter, fra ulike perspektiver, peker Farstad på.

En gudstjeneste med bevegelse

Messe for verdighet blir en gudstjeneste med mye bevegelse. Det blir blant annet bønnevandring, nattverd og lystenning.

Ved det samiske alteret i Johanneskapellet får deltakere utdelt hver sin symbolske perle.

– Kirkelig Ressurssenter har med noen helt spesielle lys som vil symbolisere ulike tema. Du kan velge farge på lyset ut fra hva du har lyst til å tenne for. Sammen vil lysene danne regnbuefarger, sier Farstad. Hun tror gudstjenesten denne augustkvelden vil ha en helt særegen atmosfære.

I døpefonten ved det samiske alteret i Johanneskapellet vil perler hvile i vann, og gitt til hver enkelt som kommer dit. Perlen symboliserer verdigheten i hvert enkelt menneskeliv, en perle du kan bære med deg ut fra katedralen denne sommerkvelden

Knust glass

I Mariakapellet vil erfaringsformidler Aina Brønstads tekster stilles ut. Knust glass vil ligge tilgjengelig for å henges på håpstreet. I Johanneskapellet kan den som ønsker det, få en kort velsignelse.

– Tanken er at folk skal gå rundt i kirken, og kanskje stoppe opp ved det som treffer dem spesielt. Messen skal gi håp, og en erfaring av likeverd mens vi her sammen her i kirka, sier Farstad.

– Temaet ære innebærer at vi skal ivareta hverandre og løfte hverandre opp, og gi mennesker følelsen av at det er rom for deg, legger Inger Helen Nygård til.

Medvirkende:

  • Biskop Olav Fykse Tveit, preses for Bispemøtet
  • Anita Skorgan, artist
  • Aina Brønstad
  • Sokneprest Skule Bjørnstad
  • Leder ved Kirkelig Ressurssenter, Anne Louise Skoland
  • Kapellan Marie Farstad
  • Avdelingsleder Inger Helen Nygaard
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel