Publisert 21. september 2020

Felling av trær på Domkirkegården

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har i flere år ønsket å felle noen av trærne rundt Nidarosdomen og Erkebispegården, fordi de påfører kulturminnene skader. Nå er arbeidet i gang.

Etter godkjenning fra Riksantikvaren, skal arboristene nå i gang med å felle og beskjære enkelte trær på Domkirkegården. NDR har i flere år vært bekymret for den tette vegetasjonen mellom Nidarosdomen og Erkebispegården. Høyden og omfanget av de gamle løvtrærne i Domkirkeparken fører til at deler av Nidarosdomen og Erkebispegården blir liggende i konstant skygge. Mørket og fukten tærer på tak- og veggflater på de fredede byggene og truer unike kalkmalerier i Erkebispegårdens eldste fløy.

Domkirkegården er et automatisk fredet kulturminne gjennom kulturminneloven, og skal behandles i henhold til denne. Alle planer og tiltak skal godkjennes av Riksantikvaren før de kan iverksettes. Les mer om saken her: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/nyheter/domkikreg%C3%A5rden%20rehabilitering%202020/