Publisert 05. april 2020

– Folk har behov for å sette ord på det ordløse kaoset

– I en tid med mye usikkerhet, har folk behov for å bli møtt med refleksjon, sier domprost Ragnhild Jepsen. Hun er glad for de tre nett-gudstjenestene fra Nidarosdomen i påsken og fem NRK-overførte gudstjenester, inkludert festgudstjeneste 17.mai, etter påske.

Å komme inn i stillheten i Nidarosdomen er godt, det gir en ro, sier domprost Ragnhild Jepsen.

Påsken ble annerledes også for domprost Ragnhild Jepsen. I år var planen å dra på hytta i Hallingdal, men slik ble det ikke. Nå gleder hun seg over de tre digitale påskegudstjenestene palmesøndag, langfredag og 1. påskedag fra Nidarosdomen - og NRK-overførte gudstjenester fra katedralen de fire første søndagene etter påske.

– Den norske kirke og adressa.no strømmer tre gudstjenester fra Nidarosdomen i påsken. Folk kan sitte i sin egen stue og følge gudstjenestene. Hva tror du det betyr for folk?

– Spesielt dette året, da vi ikke kan ha gudshusene åpne på vanlig måte, er det fint å åpne rommet digitalt og invitere til gudstjeneste. Jeg tror det er av stor betydning for folk, sier Jepsen.

Hun peker på at ikke siden middelalderen har kirkedørene i Nidarosdomen vært lukket for folk under påskehøytideligheten.

– Selv ikke under 2. verdenskrig var kirken lukket i påsken, viser Jepsen til.

Jeg er glad vi får formidlet påskebudskapet i en kjent, liturgisk form lik den folk får når de er i kirkerommet fysisk. domprost Ragnhild Jepsen

For kirken er det ifølge Jepsen viktig å kunne få formidlet påskebudskapet, som er kirkens viktigste høytid, i gudstjenesteform.

– Med de strømmede gudstjenestene opprettholder vi en normalitet, en puls som går og går. Vi får feire påskehøytiden i fellesskap, selv om vi ikke kan invitere fysisk til kirken. Når vi nå sender digitalt, kan vi kanskje nå andre enn de som vanligvis kommer til kirken også, sier Jepsen.

– Falt mer til ro i annerledesheten

Jepsen sier at tiden etter da kirkene ikke kunne ha åpent på vanlig vis, har vært annerledes.

– Etter hvert falt vi mer til ro i denne annerledesheten, og begynte å tenke på hvordan vi på best mulig måte kunne formidle påskebudskapet, forteller Jepsen.

Vi vet at det går godt til slutt, sier domprost Ragnhild Jepsen.

Hun viser til at denne dramatiske fortellingen om det som skjer i påsken, er så knyttet til de spesifikke dagene. Fra da Jesus kommer inn til Jerusalem palmesøndag, vel vitende om hva som venter ham. Skjærtorsdag spiser han nattverdsmåltidet med disiplene. Langfredag blir Jesus dømt til døden, og går den smertefulle veien til Golgata.

– Samtidig med sårheten i denne fortellingen, er det en dobbelhet. Vi vet at det går godt til slutt. Jesus står opp fra døden. Vi kan gå inn i fortellingen med et håp, sier Jepsen.

– Vi lever i et mørkt uvisse

– Hvilken relevans har påskebudskapet for oss i dag?

– I disse dager lever vi jo i et mørkt uvisse. Vi vet ikke når dagene normaliseres. Vi lengter etter vår og oppmuntrende meldinger. Denne våren opplever vi smerte og usikkerhet i verden. I år vil derfor den tunge delen av påskebudskapet virke ekstra sanne. Samtidig trenger vi det grensesprengende håpet mer enn noe annet nå, sier Jepsen og viser til budskapet med Jesus oppstandelse 1. påskedag.

Domprost Ragnhild Jepsen håper at det kirken gjennom påskens gudstjenester vil speile både smerten og håpet i verden for folk.

For noen uker siden fikk hun også en telefon fra NRK om tv-overførte gudstjenester fra Nidarosdomen hver søndag etter påske til og med 10. mai.

– Ifølge NRK er det nærmest en umettelig etterspørsel etter livsynsprogram nå, sier Jepsen.

– Hvorfor tror du det er slik?

– I en tid med så mye usikkerhet som nå under korona-epidemien, har folk behov for å bli møtt med refleksjon, at noen setter ord på følelser, ord på det ordløse kaoset. At folk søker til kirken i vanskelige, viser et behov for å bli tatt inn i fellesskapet.

Det nye lyset i Nidarosdomen vil sette sitt preg på de NRK-overførte gudstjenestene i påsketiden.

Jepsen håper at tiden etter påske vil løfte oss noe.

– Med våren går vi jo en håpefull tid i møte. Allerede i gudstjenesten 1. påskedag vil håpet og gleden vises i både salmer og tekstlesing, sier hun.

I kirken starter påsketiden denne dagen.

– Da ser vi frem til 40 dager med påskefeiring, smiler Jepsen og viser til gleden over at Jesus står opp fra de døde.

Påsketiden varer frem til Kristi Himmelfartsdag – da Jesus blir tatt opp til himmelen.

Med de fire tv-overførte NRK-gudstjenestene ønsker Jepsen å invitere folk med på denne reisen.

– Det nye livet springer frem. Våren kommer. Vi gleder oss over varmen. Denne kjempeflotte årstiden henger så godt sammen med påsketiden, viser Jepsen til.

Hør Ragnhild Jepsens ord til trøst

– Ungdommelig preg

På den første tv-gudstjenesten 19.april skulle det egentlig ha vært samtalegudstjeneste for konfirmantene i Nidarosdomen. Derfor ønsket Jepsen, som også er liturg den søndagen, at gudstjenesten skal ha et ungdommelig preg.

– En korgruppe fra Nidarosdomens jentekor er med. I tillegg deltar en av våre konfirmanter i gudstjenesten, forteller Jepsen.

Teksten denne dagen handler om Jesus som kommer på stranden, og der han ber fiskerne kaste garnet på den andre siden.

26. april er det studentprestene Lena Risnes og Camilla Winsnes som har ansvar for gudstjenesten.

– Våren blir jo en usikker tid for studentene, og vi synes det var ekstra viktig å løfte dem frem i en av gudstjenestene, sier Jepsen.

3. mai er sokneprest Andreas Grandy-Teig liturg, og 10. mai, da det opprinnelig skulle være konfirmasjon i Nidarosdomen, blir det bispevigsling av Olav Fykse Tveit.

Av Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider Nidaros domkirke og Vår frue menighet