Publisert 24. april 2020

– Vi savner studentene, og gleder oss til å ha gudstjeneste for dem og alle andre!

Studentprest Camilla Winsnes lar seg inspirere av våren når hun sammen med kollega Lena Rebekka Risnes leder gudstjenesten søndag 26. april. Den sendes direkte klokken 11.00 på NRK2 og P1.


Studentprestene Camilla Winsnes (t.v.) og Lena Rebekka Risnes ønsker velkommen til gudstjeneste i Nidarosdomen søndag 26. april.

– Å, så godt det er med vår, smiler studentprest Camilla Winsnes.

Sammen med sin kollega Lena Rebekka Risnes nyter hun synet av det myke teppet av scilla i domkirkeparken. Hver vår dekkes området rundt Nidarosdomen med et hav med de små klokkeblomstene. De lar seg heldigvis ikke påvirke av koronasituasjonen, der de står tett i tett over hele området.

Pause fra studentgudstjenestene

Studentprestene har sitt daglige virke ved campus på Dragvoll. Der syder det vanligvis av studenter. Da Norge stengte ned i midten av mars, ble det brått helt stille også her. Annenhver søndag er det også vanligvis studentgudstjeneste i Nidarosdomen. De ble også brått satt på pause. Derfor blir det ekstra spesielt for Winsnes og Risnes å komme tilbake til Nidarosdomen for å holde gudstjeneste.

Våren er eksamenstid, noe som fyller kroppen med masse følelser

Med den NRK-overførte radio- og tv-gudstjenesten når de hele Norge, inkludert studentene.

– Vi savner studentene, å høre de ulike dialektene deres på bussen, å se dem fylle kafeene. Dette savnet vil vi også snakke om i gudstjenesten, sier Winsnes.

Da Norge stengte ned, og studentene forsvant fra universitetsområdet, la også studentprestene vekt på å være synlig på digitale plattformer.

– Vi har kontakt med dem, men vi savner at de er rundt oss.

Mange studenter har reist hjem, og studentpresten opplever at det preger byen.

– Studentene er en viktig del av miljøet i byen. At de nå ikke er her, er ikke ubetydelig, sier Winsnes.

Vår og masse følelser

Årstiden vi er inne i, er også en kontrastfylt tid, peker hun på.

– Våren er eksamenstid, noe som fyller kroppen med masse følelser. Samtidig er det så synlig at ting er så annerledes, sier Winsnes.

Hun synes annerledesheten oppleves enda sterkere nå enn i begynnelsen.

– Savnet etter hverdagen er sterkere, sier hun.

Jesus er gjeteren som leter etter oss

Denne søndagen i påsketiden, tiden frem til Kristi Himmelfartsdag der kirken feirer at Jesus er stått opp fra de døde, tar prestene utgangspunkt i bibelteksten om den gode gjeteren. Det synes Winsnes passer fint, ikke minst med tanke på savnet etter hverdagene.

– Jesus omtaler seg selv som den gode gjeteren, og en gjeter er opptatt av å passe på dyrene sine, viser Winsnes til.

Denne bibelteksten synes hun passer fint på den tiden vi er inne i.

– Disse ukene har satt oss i kontakt med hva som er viktig, og hva som ikke er så viktig. Det er ikke alt det vi har av materielle ting, men derimot tryggheten vi er vant med å ha - ikke minst med tanke på de vi har rundt oss til daglig, sier Winsnes.

Studentprestene Lena Rebekka Risnes (t.v.) og Camilla Winsnes gleder seg over våren, men savner studentene.

Passer på flokken sin

Hun tror at koronatiden har brakt mange i berøring med det, nettopp fordi mange kjenner ekstra på savnet etter å være sammen med alle de som betyr noe for seg.

– Sånn er det i alle fall for meg, smiler Winsnes.

– Og hvem er den gode gjeteren?

– Den gode gjeteren er Jesus og hans holdning til oss mennesker. Jesus er gjeteren som leter etter oss, og som vil samle og passe på flokken sin. Og for Jesus er alle like verdifulle, slik dyrene er for gjeteren. Dette er et bilde på Guds blikk, hans kjærlighet til menneskene, sier Winsnes.

Hun tenker at det i denne tiden er viktig å ikke gi for mange enkle svar.

– Vi må snakke sant om de utfordringene vi opplever nå. Noen sier alt blir bra, andre sier at ingenting blir bra. Svaret er kanskje et sted midt i mellom. Mye er forandret. Sånn kommer det til å være en god stund, men det er også viktig å snakke om at det går over, mener Winsnes.

Denne balansegangen ønsker studentprestene å formidle.

To studenter med i gudstjenesten

Både hun og Risnes synes det var veldig hyggelig å få denne muligheten til å holde gudstjeneste i Nidarosdomen. Som medliturger har de også med seg to studenter, Kristine Marie Singstad og Synne Anbjørg Dagestad.

Hun tror det blir en fin helhet over gudstjenesten. Ikke minst gleder hun seg over samarbeidet med domkantor Petra Bjørkhaug og at Schola Sanctae Sunnivae deltar med en korgruppe. Koret består av 12-14 kvinnelige sangere, men i denne gudstjenesten er det på grunn av koronasituasjonen fire som deltar, sammen med dirigent Anne Kleivset.

– Å få gitt studentene en stemme, er fint. Ja, det vil sette sitt preg på høymessen at vi er studentprester, men den vil favne alle, lover Winsnes.

Tekst og foto: Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet