Publisert 16. november 2020

Kjøpt billett til konsert? Vi kontakter deg ved endringer

For konserter i Nidarosdomen og Vår Frue kirke er antall publikummere nå begrenset til 50. Dersom konserten avlyses eller publikumskapasiteten blir lavere enn antall solgte billetter, tar vi kontakt.

De som ikke får plass hvis konserten avlyses, eller at publikumskapasiteten blir lavere enn antall solgte billetter, vil få billetten refundert eller tilbud om annen kompensasjon.

Arrangøren gir en løpende vurdering av om konserter skal gjennomføres med kun 50 publikummere.

Det er de enkelte kor/utøvere som formelt sett arrangerer konsertene.Nidaros domkirke og Vår Frue menighet kan derfor i begrenset grad svare for de valg som gjøres – annet enn at vi som utleier sørger for at smittevern overholdes i henhold til gjeldende retningslinjer.

Vi håper at publikumsgrensen etter hvert kan økes igjen.