Publisert 16. mars 2020

Konfirmasjoner utsatt til etter sommerferien

På grunn av koronapandemien, utsettes vårens konfirmasjoner til etter sommerferien. Nye datoer for konfirmasjon i Nidarosdomen er 15. august klokken 15.00 og 16. august klokken 11.00 - med forbehold om at koronaviruset er under kontroll innen den tid.

Mandag 16. mars ble det bestemt at årets konfirmasjoner utsettes til etter sommerferien. Nidaros domkirke og Vår Frue menighet arbeider nå med å finne nye datoer for konfirmasjon.

Forutsigbarhet

Beslutningen om å utsettes årets konfirmasjoner til høsten, ble fattet på nasjonalt plan i Den norske kirke. Den baserer seg på at all konfirmasjonsfeiring samler mye folk og genererer mye reising. Det er viktig å unngå reising og samling av mennesker i tiden framover. Denne beslutningen handler om forutsigbarhet slik at berørte familier vet hva de skal planlegge for med hensyn til reiser, bestilling av selskapslokaler, mat, osv.

Stor familiebegivenhet

Kirken nasjonalt og lokalt har fått mange spørsmål om gjennomføring av konfirmasjon. Den norske kirke ved konstituert preses i bispemøtet, Atle Sommerfeldt understreker at konfirmasjon er en stor familiebegivenhet, og at han har forståelse for at dette er krevende og at familiene trenger forutsigbarhet.

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet vil gi fortløpende informasjon til alle som er berørt av dette.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vikarierende kapellan Marie Farstad mf383@kirken.no/97612064.