Publisert 28. september 2020

Kronprinsen til Trondheim og Nidarosdomen

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltar når Den norske kirke markerer ny Preses, nytt Kirkemøte og nytt Kirkeråd med festgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. oktober 2020.


Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen på festgudstjenesten i Nidarosdomen 11. oktober. (Foto: Foto: Julia Marie Naglestad/Det kongelige hoff)

Statsministeren og stortingspresidenten deltar også.

Den norske kirkes nye preses Olav Fykse Tveit ble vigslet og innsatt under en gudstjeneste i Nidaros domkirke 10. mai i år. På grunn av smittevernrestriksjonene ble vigslingsgudstjenesten holdt i begrensede former og utenfor det planlagte Kirkemøtet.

Markeringen er derfor flyttet til festgudstjenesten den 11. oktober og skal markere ny preses, nytt Kirkemøte og nytt Kirkeråd.

Preses Olav Fykse Tveit leder gudstjenesten sammen med Nidaros biskop Herborg Finnset. Til stede ved gudstjenesten er ronprinsen, leder i Kirkerådet og alle landets biskoper.

Statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone W. Trøen deltar også, sammen med ordfører, fylkesordfører, fylkesmann, Kirkemøtets delegater og inviterte gjester. Festgudstjenesten blir en avslutning av årets korona-utsatte Kirkemøte, som arrangeres 8.-11. oktober i Trondheim.

Domkantorene Petra Bjørkhaug og Karen Haugom Olsen, Nidaros domkor, Jon Pål Inderberg og Carl Håkon Waadeland bidrar musikalsk. Gudstjenesten overføres direkte på TV i NRK1 og på radio i NRK P1.

Til media:

Media er velkommen til å dekke begivenheten innenfor de smittevernsregler som gjelder. Vi minner om god håndhygiene, 1 meters avstand til andre og at man skal holde seg hjemme om man er syk.

Søknad om akkreditering sendes:

  • Kommunikasjonsrådgiver i Nidaros bispedømme Magne Vik Bjørkøy, mb499@kirken.no
  • Kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag Torill Ellingsen, fmtloe@fylkesmannen.no

Søknaden skal inneholde navn, telefonnummer og kopi av pressekort.

Oppgi hvem du representerer og hvilken rolle du har. Frist for akkreditering er onsdag 8. oktober 2020. På grunn av koronapandemien og smittevernhensyn kan vi bli nødt til å begrense pressens tilstedeværelse. Vi ber om forståelse for dette.

På grunn av smittevern- og sikkerhetshensyn, vil selve gudstjenestehandlingen ved hovedalteret og i domkirkens østskip dekkes med poolfoto av NTB (stillbilder) og NRK (video). Dette vil bli gjort umiddelbart tilgjengelig for alle medier.

Det vil bli pressesenter i «Kirkestuene» i Waisenhuset ved Nidarosdomen. Her vil det bli gjort tilgjengelig plan for gudstjeneste og presseplasser – og manus for preken og andre taler. Det vil være mulig å arbeide her både før og etter gudstjenesten.

Det blir en briefing for representanter for media i pressesenteret søndag 11.10 kl. 09.30.