Publisert 29. mars 2020

14 andakter inspirert av Håkon Blekens kunstverk «Korsvei»

Bli med på vår vandring gjennom Håkon Blekens «Korsvei». Hver dag frem til langfredag setter prester og domkantorer i Nidarosdomen tekst og toner til 14 av bildene.

«Jesus blir dømt til døden» er det første bildet av 15 i Håkon Blekens «Korsvei».

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 1

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 2

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 3

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 4

Her kan du se: Korsveienmeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 5

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 6

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 7

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 8

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 9

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 10

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 11

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 12

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 13

Her kan du se: Korsveimeditasjon fra Nidarosdomen, stasjon 14

I 1975 fikk Håkon Bleken i oppdrag fra St. Olavs kirke i Trondheim å male korsveien – Jesu lidelseshistorie frem mot Golgata og korsfestelsen. I 2018 ga kunstneren kunstverket i gave til Nidarosdomen. Siden da har Blekens fortelling om påskebudskapet vært permanent utstilt i Nidarosdomen.

Nå i pasjonstiden – tiden til minne om Jesu lidelse og død fra søndag før palmesøndag og til og med påskeaften – vil prestene og domkantorene i Nidaros domkirke og Vår Frue kirke meditere over de 14 bildene.

Ønsker å være til stede

– I utgangspunktet hadde vi snakket om å bruke bildene under gudstjenesten palmesøndag. Med koronasituasjonen fremstod det som ekstra meningsfullt å bruke Blekens malerier som skildrer Jesu lidelseshistorie. I dag opplever mange lidelse på mange plan. Kirka ønsker å være til stede – ikke minst for å trøste, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig.

Korsveien bygger på tradisjoner fra tidlig middelalder, da kristne i Jerusalem begynte å følge Jesu lidelsesvei. Ut fra denne pilegrimstradisjonen laget fransiskanermunker på 1500-tallet en andaktsform som kunne plasseres både inne i kirkerom og ute i gatene. Korsveien ble da mer knyttet til fastetiden – tiden frem mot påske. I 1731 fastslo paven at det skulle være 14 stasjoner.


Fokusert på korset

Blekens «Korsvei» består av 15 bilder. Det tradisjonelle antallet på 14 er utvidet med «Oppstandelsen». Prestene og domkantorene vil relatere de digitale andaktene til de 14 første maleriene og veien frem til korsfestelsen.

Fra 29. mars og til langfredag 10. april vil du hver dag kunne se korte andakter over hvert maleri i Blekens «Korsvei». De blir fortløpende lagt ut her på nidarosdomen.no og vår Facebook-side.

– Gjenkjenner vandringen

– Vi er veldig glad for å ha Blekens «Korsvei» i Nidarosdomen, og ikke minst at vi kan bruke den liturgisk, sier Grandy-Teig.

Han tror at mennesker kan, gjenkjenne både sin egen og andres livssituasjon, samt verdens «tilstand» i Jesu vandring på korsveien.

Grandy-Teig viser til at Bleken viser mange klipp fra samtiden i bildene, blant annet med et helikopter over krigen i Vietnam, kjente diktatorer rundt korset, samt terrorhandlinger fra vår tid.

– Når man kjenner seg alene og fortvilet, kan man bli løftet av at Gud har gått den samme veien. Dette er også et viktig tema inn mot påska, peker Grandy-Teig på.

Kirka ønsker å være til stede, også i den krevende tiden vi er inne i nå, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig. Bildet er tatt under «Bønn i koronaens tid» - hver dag klokken 12.00 i Nidarosdomen.

Les også: 12 hjerteslag i byen, bønn i koronaens tid

Bibelteksten og bildet

Til hvert av bildene i «Korsvei» står en bibeltekst – hvert bilde har et tema. Andaktene blir ifølge Grandy-Teig en samtale mellom bildet og bibelteksten.

«Jesus tar imot korset» er det første bildet av 15 i Håkon Blekens «Korsvei».

– I bilde to, der Jesus tar imot korset, og teksten som er knyttet til Johannesevangeliet, slo for eksempel den gule fargen meg. Da fikk jeg assosiasjoner til regnbueflagget som symboliserer at alt skal bli bra, at det er et håp. Vi skal snakke sant om lidelsen og at Jesus tok korset, samtidig som vi ser sammenhengen til håpet, sier Grandy-Teig.

Med de 14 andaktene frem mot langfredag ønsker prestene og domkantorene å bringe noen ord og toner ut fra Nidarosdomen.

– Både for de som nå gjerne skulle vært i kirka, og samtidig kanskje vekke en interesse gjennom gjenkjennelse til de som vanligvis ikke oppsøker kirka, sier Grandy-Teig.

Av: Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider Nidaros domkirke og Vår Frue menighet