Publisert 10. juli 2020

Olavsfestdagene 28. juli - 3. august: – Kom gjerne og kjenn på pulsen

Rom for stillhet, rom for glede, rom for hele livet. Under Olavsfestdagene åpner vi dørene for over 30 små og store gudstjenester. – I Nidarosdomen er det en puls gjennom hele dagen. Kom gjerne og kjenn på den, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig.

– Du trenger ikke gå en meter for å være en pilegrim. Vi vandrer i fellesskap gjennom livet, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig.

– Med gudstjenestene åpner vi opp for at vi også kan møtes ansikt til ansikt i Nidarosdomen.Her kan vi sitte ved siden av hverandre og oppleve gleden over og kjenne på styrken i å samles i et fellesskap, sier sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig.

Ikke minst kan du oppleve bare det å være til stede inne i det mektige og vakre kirkerommet, nå også med ny belysning - små og store detaljer, som før har vært skjult av mørket, trer nå frem for det blotte øyet.

To av gudstjenestene, Vandregudstjenesten og Olsokhøymessen 29. juli klokken 11.00 sendes også direkte på adressa.no og olavsfest.no.

I tillegg til alle gudstjenestene i Nidarosdomen under Olavsfestdagene, er det også hverdagsbønn i Vår Frue kirke klokken 14.00 hver dag untatt lørdag og søndag. Hverdagsbønnen er et pusterom for stillhet, ettertanke og med musikk. Den anglikanske menigheten i Trondheim har sine gudstjenester i Erkebispegården under Olavsfestdagene.

Stille rom

Kanskje har du behov for et lite pusterom fra hverdagen midt på dagen? Kapittelhuset i Nidarosdomen er åpent som et rom for stillhet, meditasjon og lystenning fra klokken 10.00 om morgenen og til 16.00 om ettermiddagen. Klokken 12.05 er det hver dag, bortsett fra lørdag, søndag og 29. juli, Middagsbønn her. Den varer knappe kvarteret. For de som ønsker det legges det også til rette for bibellesing.

Vikarierende kapellan, Marie Farstad leder Messe for verdighet 3. august. Her tenner hun lys i Kapittelhuset.

– I domkirka er det en tydelig puls gjennom hele dagen. Kom gjerne og kjenn på den, sier Grandy-Teig.

Foruten middagsmessen, er også Olsok-vesper/tidebønn - kortere gudstjenester med sang av korene i Nidarosdomen. Lørdag 1. august er det også Orgelmeditasjon, en halvtime med orgelmusikk, tekstlesing og bønn.

Vandregudstjeneste

Om kvelden 28.juli er det vandregudstjeneste i Nidarosdomen. Navnet på gudstjenesten er inspirert av pilegrimsvandringene. Mange pilegrimer har nettopp olsok – minnedagen for Olav den helliges død på Stiklestad – som mål for vandringen, uansett hvor du har startet.

Her kan du oppleve roen, hente kraft

Samme kveld feires Olavsvaka - fra gammelt av en våkegudstjeneste der folk våket gjennom natten før den dagen kong Olav møtte sin skjebne på Stiklestad. Videre blir folk bedt inn til å tilbringe starten av natten i Nidarosdomen. I år blir det ikke yoga-messe, men til gjengjeld meditasjons-messe.

– Meditasjonen vil bli ledet, og kanskje inspireres vi til å være enda til stede i oss selv, sier Grandy-Teig.

– Domkirka er en pilegrimskirke. Her er folk innom på sin vandring gjennom livet, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig. Han håper at trondhjemmerne tar turen innom Nidarosdomen også i løpet av Olavsfestdagene.

- En felles vandring

For sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig omfavner pilegrimsperspektivet hele livet.

– Livet er en felles vandring. Derfor kan det være godt å møtes ved å våke og å be sammen. Det kan gi oss større bevissthet og styrke følelsen av at vi hører sammen – i fellesskapet, sier han.

I hans øyne trenger ikke vandringen være lang i antall kilometer du har gått. Livet består av både små og store vandringer, illustrerer han.

Ikke så mange ord

29. juli – åpningsdagen for Olavsfestdagene – er det ikke mindre enn seks gudstjenester i Nidarosdomen. De varer fra et lite kvarter, en halvtime og en time.

Høydepunktet er Olsokhøymessen klokken 11.00. Dagens preken holdes av vår nyinnsatte preses Olav Fykse Tveit.

– Denne dagen er det også to korte tidebønn-gudstjenester. Hva er det?

– I en tidebønn leser vi bønner og synger eldre melodier. Bibelen er jo god på ord, den består av masse ord. Tidebønnen inneholder også ord, men her er også en rolig puls, en mediativ gudstjeneste.

Denne tradisjonen har vært holdt i hevd under olsok siden 1990-tallet.

Kanskje kan den være et sted der du henter kraft for å gå videre i livet

Grandy-Teig er glad for at domkirka kan holdes åpen ikke bare under Olavsfestdagene, men gjennom hele sommeren.

– Domkirka er en pilegrimskirke. Her er folk innom på sin vandring gjennom livet, peker han på.

Andreas Grandy-Teig ønsker små og store spesielt velkommen til familiemessen lørdag 1.august. Her er liturgien enklere, og tilpasset de minste.

– En spesielt gjestfri gudstjeneste, smiler Grandy-Teig.

Nytt lys i Nidarosdomen. Der det før var mørkt, åpnes nye rom opp.

Han viser til at olsok er en av de periodene i løpet av året der flest pilegrimer er innom Nidarosdomen. Grandy-Teig understreker imidlertid at du alltid er velkommen hit for en pause, et mellom-mål.

– Kanskje kan den være et sted der du henter kraft for å gå videre i livet, sier han.

– Vi bærer på et håp

Årets tema under Olavsfestdagene er Ære. Vil det synliggjøres i gudstjenestene?

– Ja, jeg tenker blant annet på olsok og den tilhørende bibelteksten om at hvetekornet faller i jorda for å dø, for så igjen å bære frukt og vokse videre. Gjennom livet erfarer vi også nederlag og smerte, men selv om vi må leve i det vanskelige, har vi også et håp om at alt skal bli bedre. I møtet med nederlaget, smerten handler det også om å bygge ære, peker Grandy-Teig på.

På avslutningsdagen for Olavsfest mandag 3. august er det Messe for verdighet i Nidarosdomen.

– Her er vårt budskap at selv om du er blitt tråkket på, er livet ditt verdig. Her ærer vi Gud i det innerste, sier Grandy-Teig.

Messen ledes av kapellan Marie Farstad. Hun har også skrevet to bøker om skam, et begrep som også er sterkt knyttet opp mot æresbegrepet.

– Savn, men også glede

Andreas Grandy-Teig synes han det er flott å kjenne på nettopp fellesskapet i byen under olsok, og at mange trekker til Nidarosdomen og området rundt under Olavsfestdagene.

Du er i bevegelse, en vandrer, en pilegrim

– Folk fra hele verden kommer vanligvis til Trondheim under olsok. Dette vil vi savne i år, men vi gleder oss over de som kommer – og ikke minst alle trondhjemmere som kommer til Nidarosdomen.

– Vi er alle på vei

Hver dag hele sommeren gjennom, også under Olavsfestdagene er det pilegrimsmesse.

– Her ønsker vi å formidle det at vi alle sammen er på vei. To ganger om dagen setter vi nye ord på det. Her kan du komme, oppleve roen, finne kilder, hente kraft, synge, sier Grandy-Teig.

– Og du trenger ikke å ha gått langt for å delta på en pilegrimsgudstjeneste?

– Du trenger ikke å gå en meter å være pilegrim. Du er på vei gjennom livet, du er i bevegelse, en vandrer, en pilegrim.


  Smittevern

  Antallet deltakere er per dags dato begrenset til 200 personer.

  Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være to tomme seter i stolradene.