Publisert 12. mars 2020

Nidarosdomen og Erkebispegården holder stengt for besøkende

Av hensyn til faren for smittespredning av koronaviruset, vil Nidarosdomen og Erkebispegården holdes stengt for besøkende fra og med fredag 13. mars og frem til mandag 15. juni. Mandag 4. mai åpner Besøkssenteret med butikk og Kafé To Tårn.

Bestemmelsen om å holde Nidarosdomen og Erkebispegården stengt, gjelder inntil ny melding kommer. Dette innebærer at alle gudstjenester og øvrige arrangementer, som er planlagt i Nidarosdomen og Erkebispegården i denne perioden, blir avlyst.

  • Gravferdsseremonier blir gjennomført, men med begrenset antall deltakere. Det settes et tak på 50 deltakere, eventuelt nærmeste familie. Gravferdsbyråene er varslet om dette.
  • Konfirmasjonsundervisningen utgår så lenge skolene holder stengt.
  • Vi vil kontakte dem som har avtalt dåp og vielser for å se hvordan slike sermeonier kan gjennomføres - enten ved utsettelse eller i et enklere format enn planlagt. Alle tiltak vurderes ut fra nasjonale og lokale helsevurderinger. Vi oppdaterer fortløpende på nidarosdomen.no og på våre Facebook- sider.
  • Menighetsmøte 22.3. om revidert gudstjenesteordning utsettes. Ny tid annonseres.

Dersom du har spørsmål om gudstjenester og konserter, ta kontakt med Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Dersom du har spørsmål om omvisninger, skolebesøk eller restaureringsarbeider, ta kontakt med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Vi ønsker alle våre besøkende hjertelig velkommen tilbake så snart vi har en normal situasjon igjen.