Publisert 14. september 2020

Noen å dele sorgen med

Å ha noen å snakke med om det som har skjedd, kan være godt. I oktober starter vi nye samtalegrupper. Du kan fortsatt melde deg på.


Jorun Værnesbranden deltok i sorggruppe etter at hun brått mistet mannen sin. Her setter hun ord på sin sorg.

Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene før og etter dødsfallet. Ofte er det godt å snakke med noen som står i en liknende situasjon. Sorggrupper arrangeres som samtalegrupper i regi av menigheter (kirken) og andre ideelle organisasjoner.

Det var godt å kjenne på at det ikke er én måte å sørge på. (Kvinne 47 år, mistet far, deltaker i sorggruppe)

Sorgen har mange spørsmål: Har jeg for mange/for få følelser? Hvor lenge «skal» jeg sørge? Hva er «normal» sorg? Det finnes tusen spørsmål uten enkle svar, fordi vi mennesker møter tapserfaringene på ulike vis. Det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. Det som vil være felles for alle er at vi bærer med oss tapserfaringene videre i livet.

Sorggrupper i kirkelig regi

Den norske kirke i Trondheim og Klæbu tilbyr sorggrupper. Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. De ulike gruppene samordnes slik at man kan finne den gruppen som passer best. Hensikten er at deltakerne skal kunne dele sin sorg og lytte til hverandre, og på den måten være til gjensidig hjelp og støtte. Det startes nye grupper hver vår og høst.

I sorggruppa var det godt å få bearbeide sorgen under god ledelse, sammen med folk som forstår hvor vondt det er å miste noen som står en nær. (Mann, 55 år, mistet datter)

Gruppene ledes av prest, diakon eller andre med kompetanse og erfaring fra sorgarbeid. De fleste gruppene møtes sju til åtte ganger i løpet av et halvt års tid. Barne – og ungdomsgrupper kan opprettes ved behov, og vil følge et eget og tilrettelagt opplegg.

Etter at den opprinnelige påmeldingsfristen gikk ut, har vi fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt så snart som mulig. Oppstart i løpet av oktober 2020.

Kontaktinformasjon for spørsmål og påmelding

Får du ikke kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt for det området du bor i, kan du selvsagt ringe eller sende e-post til en av de andre.

Nidaros domprosti (menighetene Domkirken og Vår Frue, Lade, Bakklandet og Lademoen):

Diakon Sissel Håve Smørvik, tlf. 468 07 684 ss947@kirken.no

Øvrige menigheter i Trondheim og Klæbu:

Diakon Inger Johanne Kristiseter, tlf. 414 68 222 ik447@kirken.no

Diakon Martha Garborg Bergslid, tlf. 482 93 728 mb943@kirken.no

Kirkens SOS

Tlf. 22 40 00 40 http://www.sorggrupper.no/

Det er så lett å snakke med dere, for dere vet akkurat hvordan det er! Jeg trenger ikke forklare alt mulig, for dere forstår med en gang hva jeg mener.» (Innvandrerkvinne, 49 år, mistet mor i hjemlandet)