Publisert 11. mai 2020

Olav Fykse Tveit vigslet til preses

Olav Fykse Tveit understreket kjærlighetens kraft da han ble vigslet til biskop og preses i Den norske kirke: - Kjærlighet uten offervilje og rettferdighet er overfladisk.

Preses Olav Fykse Tveit utenfor Nidarosdomen. Foto: Magne Vik Bjørkøy

I underkant av 50, invitert fra kirke- og samfunnsledelse, kunne delta i selve kirkerommet. Begivenheten ble også overført i radio og TV, slik at hele nasjonen kunne ta del.

Preget av koronakrisen

Koronakrisen som hele verden er preget av, var også tema i den nyvigslede preses sin preken:

- Kriser kan få oss til å bli selvopptatte. Men de kan også vekke oss til innsats. Vi kan se klarere, slik at vi ser hva som truer vår egen menneskeslekt, og den naturen vi er en del av. Nå trenger vi kjærlighetens vilje til å stille opp for hverandre, og for å ta vare på den éne jorda vi har. Kjærlighet uten offervilje og rettferdighet er overfladisk, sa han.

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, har den siste tiden vært konstituert preses. Han stod for selve vigslingen. Håndtrykket mellom Sommerfeldt og Fykse Tveit var klarert av smittevernmyndighetene i Trondheim. De øvrige forbederne la ikke hånda på den nye preses, slik tradisjonen er, men knelte heller ved siden av ham, med riktig smittevernavstand.

Muligheter og mangfold

Som preses blir Olav Fykse Tveit også biskop, med tilsynsområde i Nidaros domprosti. Atle Sommerfeldt benyttet sin vigslingstale til å minne om de forpliktelser og muligheter som ligger i bispegjerningen.

- Bispetjenestens mange relasjoner synliggjør kirken som et forsonet mangfold med ulike trostolkninger, kulturelle tradisjoner og politisk kontekst. Kirkens mangfold viser rausheten i Guds himmel, der det slik Jesus sier er mange rom, sa Sommerfeldt.

Internasjonal profil

Den norske kirkes nye preses har en høy internasjonal profil. Som generalsekretær i Kirkenes verdensråd de siste ti årene, har han pleiet tett kontakt med kirkeledere verden over. Dette ble også understreket i hilsenen fra moderator i Kirkenes verdensråds sentralkomité, Agnes Aboum fra Kenya.

- Vi har lært å kjenne din arbeidskapasitet, dine leder- og samarbeidsevner og ditt store hjerte for økumenisk fellesskap. Vi lar oss inspirere av din teologiske kunnskap og din innsikt i hva troen kan bidra med i vår tid, uttrykte Agnes Aboum.

Det lutherske verdensforbund sendte også sine hilsener.

- Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med deg når du nå blir preses i Den norske kirke, og ser frem til fortsatt utveksling av erfaringer og kunnskap, istemte generalsekretær i Det lutherske verdensforbund, Martin Junge.


(Kilde: Den norske kirke)