Publisert 10. desember 2020

Nå må du ha på deg munnbind under gudstjenester

Trondheim kommunes påbud om munnbind gjelder også under gudstjenester i Nidarosdomen.


Trondheim kommune vedtok 16. desember påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Dette gjelder også tros- og livssynslokaler, og for ungdom født før 2008 og voksne. Bakgrunnen er den økende smittesituasjonen i Trondheim.

Dette betyr at alle som deltar i gudstjeneste skal benytte seg av munnbind mens de beveger seg i kirken. Nå man har funnet plass i kirken, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man da har et nytt og rent munnbind å ta på før man reiser seg for å forlate kirken.

Her kan du lese mer om tiltak for trygt besøk i Nidarosdomen under koronapandemien.

Ukjent smitte

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet er kontinuerlig i tett dialog med smittevernoverlegen i Trondheim kommune. Ny informasjon vil bli lagt ut på nidarosdomen.no.

Bakgrunnen for påbudet er den økte smittesituasjonen i Trondheim.

- Stort rom, men samme oppfordringer

Dette tar Nidaros domkirke og Våre Frue kirke på det største alvor.

- Selv om Nidarosdomen er et stort rom med lavere risiko for å puste inn de samme dråpene enn i mange andre rom, er det viktig å forholde seg til de samme oppfordringene som som gjelder overalt ellers i samfunnet, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig.

I tillegg til bruk av munnbind, er det fortsatt ifølge Trondheim kommune vesentlig å holde minst en meters avstand og være særlig nøye med å vaske eller sprite hendene. Og: Det er nå helt avgjørende at man holder seg hjemme og tester seg ved symptomer fra luftveiene, selv milde.

Av: Nidaros domkirke og Vår Frue menighet