Publisert 08. september 2020

Nå kan du reservere plass til orgelmeditasjon og høymesse

Av smittevernhensyn knyttet til koronaviruset kan 200 samles i Nidarosdomen. Pågangen har imidlertid vært så stor at ikke alle som ønsker det alltid har fått plass. Nå kan du forhåndspåmelde deg.

– Vi har fått signaler på at folk gir opp å komme fordi de er redd for at det er fullt og at de ikke vil slippe inn, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig.

Han synes dette er en vanskelig situasjon, da gjestfrihet er en viktig verdi for Nidarosdomen. Han håper nå at forhåndspåmeldingen vil skape større forutsigbarhet for folk, og at de fremover slipper å måtte avvise folk som ønsker å delta ved gudstjenester og orgelmeditasjoner.

Nå kan du reservere plass på: www.nidarosdomen.hoopla.no.

Fem personer

Til øvrige høymesser, orgelmeditasjoner og andre utvalgte gudstjenester, som for eksempel dåpsgudstjenester, vil det være mulig å reservere plass - for opptil fem personer - fra hver tirsdag av. Ved for eksempel dåpsgudstjenester vil det bli anledning for at dåpsfamiliene kan reservere 25 plasser.

Grunnet smittevern knyttet til koronaviruset er antall plasser ved arrangementer i kirka begrenset til 200. I løpet av sommeren har Nidaros domkirke og Vår Frue menighet erfart at 200-grensen medfører at det ikke alltid er plass til alle som ønsker å besøke høymesser og orgelmeditasjoner. De har derfor ved enkelte lørdager og søndager vært nødt til å avvise folk. Derfor tilbyr menigheten nå reservasjon av plass i kirken.

Innen midnatt

Påmeldingsmuligheten opphører når kvoten er fylt, eller senest ved midnatt før aktuell orgelmeditasjon og høymesse. Drøyt halvparten av plassene vil bli lagt ut for reservasjon. For de øvrige plassene vil det være mulig å registrere seg ved inngangen til kirka fra en time i forknt av gudstjenesten.

– Vi ønsker selvsagt at også de som ikke har anledning til å reservere plass digitalt, også skal få muligheten til å komme til gudstjeneste, understreker sokneprest Andreas Grandy-Teig.

At det ikke alltid er plass for alle som ønsker å komme til gudstjeneste, oppleves nærmest som en krise for oss. At vi kan ha en åpen dør for alle som søker hit, er veldig viktig for oss, sier sokneprest Andreas Grandy-Teig. (Foto: Karina Lein)

Han synes det er veldig synd at de ved enkelte gudstjenester har vært nødt til å avvise folk som ønsker å komme til gudstjeneste.

– Terskelen for å komme inn i domkirka skal være lav. Ingen skal måtte kjenne seg avvist her. Gjestfrihet er en stor verdi for oss, både for oss som pilegrimskirke og for å ta imot alle som søker hit, sier Grandy-Teig.

På grunn av usikkerheten om at de ville få plass i kirka, har menigheten ifølge Grandy-Teig fått signaler på at enkelte har «gitt opp» å komme til gudstjeneste. Nå håper han at muligheten til å reservere plass til høymesser og orgelmeditasjoner vil gi folk større forutsigbarhet, og at dette bidrar til at de unngår å måtte avvise folk i døra inn til Nidarosdomen.


Hver søndag: Kveldsmesse

Samtidig minner han om at det ved de øvrige gudstjenestene i Nidarosdomen søndagene ikke vil være forhåndspåmelding. Her er det erfaringsmessig ikke så stor pågang som til høymesser og orgelmeditasjoner.

– Hver søndag har vi kveldsmesse klokken 18.00, forrettet av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Hver første søndag i måneden har vi Helingsgudstjeneste, forteller Grandy-Teig.

– På hverdagene er du også hjertelig velkommen til våre middagsbønner og middagsmesser, legger Grandy-Teig til.

Her er det heller ikke så langt noen forhåndspåmelding.

Større grupper må eventuelt søke om å få reservere plass. Kontakt: Klokker Solveig Birkeland, tlf. 915 24 462/sb564@kirken.no, senest torsdag klokken 14.00.