Publisert 12. november 2020

Søndag i Domen: Morgensang, høymesse og kveldsmesse

Etter en periode med plass til 200 personer på gudstjeneste, tillater nye smittevernregler nå 50. Men, får du ikke plass ved høymessen, byr søndagen også på morgensang og kveldsmesse. 40 av plassene legges ut for digital påmelding.

Hver søndag kl. 10.00 inviterer vi til «Morgensang i Kapittelhuset». (Foto: Karina Lein)

Som alle andre kirker, har også Nidarosdomen en grense på maks 50 personer i denne tiden. Dette gjelder både konserter (se informasjon nederst i artikkelen) og gudstjenester.

Når det gjelder gudstjenester søndagene, inviterer vi - i tillegg til høymessen kl. 11. 00 og kveldsmessen kl. 18.00 - til å høre evangeliet og ber for verden ved «Morgensang i Kapittelhuset».

Registrering for gudstjenester

Denne gudstjenesteopplevelsen starter kl. 10.00. Kanskje en god sjanse til å begynne dagen med bønn og sang, før søndagsturen? Her vil det være en morgensang etter kirkens gamle tradisjon, med preken over dagens tekster.

For høymesser og kveldsmesser er det mulig å registrere seg på forhånd. 40 plasser er tilgjengelig på https://nidarosdomen.hoopla.no. For morgensangene i Kapittelhuset vil det være 30 plasser – hvorav 20 er lagt ut for forhåndsregistrering også på https://nidarosdomen.hoopla.no. Resterende plasser vil du kunne få ved oppmøte utenfor kirken.

– Søke sammen i håp

I denne tiden kan vi ikke feire nattverd og er bedt om å unngå å samles mange samtidig.

– Vi ønsker likevel at Nidarosdomen skal være tilgjengelig og gi et bidrag til at færre skal være nødt til å sitte alene, men at vi kan søke sammen til håp og nytt mot i denne mørke tiden, understreker sokneprest Andreas Grandy-Teig.

Vi minner også om at du hver dag i ukedagene er hjertelig velkommen til middagsbønn i Kvinnenes minnekapell kl. 12.05 - en kort stund med bønn og stillhet. Her er det fri inngang.

Våre konserter

Også for våre konserter i Nidarosdomen og Vår Frue kirke er antall publikummere per konsert nå begrenset til 50. Informasjon om våre konserter i Nidarosdomen og Vår Frue kirke:

  • Vi håper at publikumsgrensen etter hvert kan økes igjen
  • Arrangørene gjør løpende vurdering av om konserter skal gjennomføres med kun 50 publikummere
  • De som har kjøpt billett vil bli kontaktet dersom konserten avlyses eller publikumskapasiteten blir lavere enn antall solgte billetter. De som da ikke får plass vil få billetten refundert eller tilbud om annen kompensasjon.
  • Det er de enkelte kor/utøvere som formelt sett arrangerer konsertene. Menigheten kan derfor i begrenset grad svare for de valg som gjøres – annet enn at vi som utleier sørger for at smittevern overholdes i henhold til gjeldende retningslinjer.