Publisert 06. april 2020

Stillhet i Kapittelhuset, korset blir båret av prestene og påskesalmer synges utenfor kirken

Stillhet i Kapittelhuset skjærtorsdag. Korset blir båret gjennom byen langfredag. Påskemorgen tar vi opp en tidligere tradisjon med å synge påskesalmer utenfor Nidarosdomen.


Kapittehuset åpent skjærtorsdag. Denne skjærtorsdagen 9. april 2020 åpner vi Kapittelhuset for stillhet, bønn og lystenning mellom 12.00 og 18.00. En prest vil være til stede, og tilgjengelig for samtale inne i Kapittelhuset. På grunn av koronasituasjonen vil fem og fem slippes inn. Vi ber om at de som er i risikosonen for koronasmitten, eller som er usikre på om de er smittet ikke kommer til Kapittelhuset.

En kirkevakt vil være til stede utenfor og orientere om når du kan gå inn.

Vanligvis er det festmesse i kirka skjærtorsdag, kvelden før Jesus blir korsfestet. Denne kvelden spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene sine. Mot slutten av høymessen skjærtorsdag er det vanlig at lovsangen tones ned, alt blir tatt ned på alteret og lysene slukkes. Dette for å markere at vi nærmer oss påskens store drama, at Jesus dør på korset.


Prestene bærer korset langfredag. Langfredag 10. april blir det ikke økumenisk korsvandring, som vi har tradisjon for, men de fire prestene våre skal bære det store korset gjennom byen og sette det på vestfrontplassen, inntil kirken.

I mange år har Trondheim kristne råd, en sammensetning av kristne trossamfunn i Trondheim, invitert til en felleskirkelig korsvandring gjennom Trondheims gater langfredag. Grunnet korona-situasjonen blir det ikke slik i år. Mange trondhjemmere har tidligere år møtt opp til denne korsvandringen, der korset har blitt båret gjennom byens gater med ti stopp underveis. På hver stopp har det blitt lest fra Bibelen og bedt bønner for byen, dens innbyggere og medmennesker verden over. Underveis har det blitt sunget salmer. Vandringen har blitt avsluttet i Nidarosdomen med orgelmeditasjon og bønn.

Av hensyn til smittefaren knyttet til koronasituasjonen, har vi ikke anledning til å gå ut med tider, eller øvrige detaljer om korsbæringen langfredag.

Klokken 18.00 langfredag strømmes gudstjeneste fra Nidarosdomen. Den kan du se på Den norske kirkes facebookside og på adressa.no


Påskemorgen 11. april synger Nidarosdomens fire prester, domprost Ragnhild Jepsen, sokneprestene Andreas Grandy-Teig og Torstein Amundsen, samt klokker Solveig Birkeland påskesalmer på utsiden av kirken. Korset står utenfor kirken.

Med dette blir en tidligere tradisjon tatt opp igjen. På 90-tallet tok Nidarosdomens kirkespillgruppe initiativ til ottesang (tidlige morgengudstjenester) utenfor kirka, blant annet på 1. påskedag. De tok da med seg prosesjonskorset ut og sang påskesalmer mot alle de fire himmelretningene. Da de sang mot vest, lo de samtidig opp mot himmelen – som et symbol på at det er livet, og ikke døden, som vinner.

Samtidig kom en av kirkespill-medlemmene ut fra kirka kledd i sort, men med en kurv bugnende av påskeliljer. De pyntet så prosesjonskorset med disse liljene. Slik ble det båret inn igjen i kirka til gudstjenestene 1. og 2. påskedag. Siden da har det liljepyntede prosesjonskorset blitt en tradisjon i Nidarosdomen.

Nidarosdomens kirkespillgruppe tok etter noen år en tornerosesøvn. Da ble det også slutt på sangen utenfor kirken påskemorgen. Men i år tas den opp igjen med at det blir sang utenfor vestfronten denne dagen.

Prosesjonskorset blir stående ute både 1. og 2. påskedag. Alle er velkommen til å pynte korset med sine blomster. Vi minner om viktigheten av å holde god avstand til hverandre.

Av hensyn til smittefaren knyttet til koronasituasjonen, har vi ikke anledning til å gå ut med tider, eller øvrige detaljer om salmesangen påskemorgen.

Gode dager ønskes alle!