Publisert 02. november 2020

​– Takk for at dere var der og skapte trygghet for oss

Domprost Ragnhild Jepsen ble rørt til tårer da hun kom til høymesse i Nidarosdomen søndag. – Takk til muslimene som kom og skapte trygghet for oss. Det vitner om stor kjærlighet, sier hun.

Domprost Ragnhild Jepsen ble sterkt grepet av at muslimer slo ring om Nidarosdomen. (Foto: Karina Lein)

I forkant av høymessen allehelgensdag samlet muslimer seg rundt Nidarosdomen. De ønsket å vise sin motreaksjon til voldshandlingene i terrorangrepene i Frankrike sist uke. Da ble blant annet tre personer drept og og flere skadet under et knivangrep i Notre-Dame-kirken i Nice.

Les også i Adresseavisen: I dag samlet byens muslimer seg rundt Nidarosdomen

#tryggibønn

På mange av plakatene som muslimer bar utenfor Nidarosdomen søndag formiddag stod det #tryggibønn – en hashtag som ble initiert av kristne etter at Al-Noor-moskeen i Oslo ble utsatt for terrorangrep 10. august 2019.

– Det var vår måte å vise solidaritet med muslimene på, og et uttrykk for vår kjærlighet og omsorg for dem. Søndag opplevde vi å bli omgitt av denne kjærligheten og omsorgen fra dem, forteller Jepsen.

På plakatene muslimer bar med seg til Nidarosdomen stod det #tryggibønn - et symbol på gjensidig respekt for hver sin religionsutøvelse. (Foto: Ragnhild Jepsen)

Samtidig viser hun at dette var et grasrotinitiativ fra muslimer i Trondheim.

– De ønsket konkret å vise at vi er sammen om å trygge religionsutøvelse, at ingen skal behøve å være redd for å bli angrepet for vår tro eller politiske meninger, sier Jepsen.

Takket hver og en

Selv om hun hadde fått beskjed om at det ville bli en markering utenfor Nidarosdomen søndag, ble hun slått over hvor sterkt hun opplevde det.

– Jeg kom litt tidlig og da var det allerede rundt 30-40 som hadde møtt opp. Både barn og voksne fra et bredt spekter av det muslimske miljøet var der med roser og plakater. Jeg ble slått av hvor sterkt det var, da jeg gikk rundt for å takke hver og en av dem. Ja, jeg ble helt på gråten, det var et alvor og en tilstedeværelse som grep meg veldig, sier Jepsen.

Et rom å søke tilflukt i

Hun tok opplevelsen og det sterke inntrykket med seg inn i gudstjenesten.

– De gjorde at vi følte en ekstra trygghet inne i kirkerommet, sier Jepsen.

Hun kjenner seg aldri utrygg inne i gudstjenesterommet. At muslimer i Trondheim stod utenfor denne dagen forsterket dette.

– Vi ønsker at Nidarosdomen et rom vi alltid kan søke tilflukt i - i ordets videste forstand, sier Jepsen.

– Å unne andre noe som er svært viktig for dem, vitner om stor kjærlighet, sier Ragnhild Jepsen om muslimenes tilstedeværelse utenfor Nidarosdomen allehelgensdag. (Foto: Ragnhild Jepsen)

Hun forteller videre at kapellan Marie Farstad, som ledet gudstjenesten denne søndagen, også kommuniserte dette videre inne i kirkerommet.

– Vi vil hverandre vel

– Det var et tegn på at vi vil hverandre vel, og at vi står sammen i kampen mot vold og ekstremisme, sier Farstad.

Hun ble så berørt av at muslimene møtte opp utenfor Nidarosdomen at hun la bort sidene og stikkordene for den prekenen hun skulle holde. Med utgangspunkt i opplevelsen utenfor kirken snakket hun fra «hjerte og mage» om hvor sterkt dette berørte henne. Hun trakk spesielt frem teksten fra saligprisningene, salige er de som skaper fred.

– Muslimene ga oss en gave, sier kapellan Marie Farstad. (Foto: Karina Lein)

– En del av vår oppgave nå er å ta imot den beskyttelsen og kjærligheten muslimene ga oss, la den bety noe for oss. De ga oss en gave. Den er et tegn på at vi beskytter hverandre og alle som blir truet i sin gudsdyrkelse, sier Farstad.

At muslimene slo ring om Nidarosdomen viser ifølge Farstad at kristne og muslimer er brødre og søstre, og at vi setter menneskeverd og likeverd like høyt.

– At muslimer stod utenfor Nidarosdomen søndag viser at vi vil hverandre vel. Vi respekterer hverandre, og ikke minst friheten til å tilbe på hver våre steder, sier Jepsen.

Les også i Nidaros: Flere av byens muslimer samlet seg rundt Nidarosdomen: – Vi er alle veldig berørt

Godt grunnlag for videre dialog

Hun er sikker på at det som skjedde søndag, er positivt for den viktige dialogen videre.

– Ja, spesielt i disse tider med sterk polarisering der en hel gruppe får skylden for det noen få gjør. Vi har en plattform å ta samtalen videre på. Både kristne og muslimer i Norge ønsker at vi har et godt grunnlag for vår frie religionsutøvelse. Det skal vi bruke videre i den allerede gode dialogen vi har med hverandre her i Trondheim, understreker Jepsen.

– Vitner om stor kjærlighet

I et innlegg på sin Facebook-profil søndag takket også Jepsen muslimene. Hun takket dem for at de møtte henne og andre på vei inn til gudstjeneste med kjærlighet og solidaritet.

– Å unne andre noe som er svært viktig for dem, vitner om stor kjærlighet. Jeg følte at her er det noen som ønsker sterkt for meg når jeg går inn for gudstjeneste i kirkerommet, ja at de unner meg det av hele sitt hjerte, sier Jepsen.

Forsterket følelsene

Følelsene rundt med muslimene utenfor Nidarosdomen denne søndagen tok hun videre med seg inn i katedralen.

– Ja, det gjorde at jeg gikk enda mer «åpen» inn i gudstjenesten, forteller hun.

At det var allehelgensdag forsterket følelsene ytterligere.

– På allehelgen minnes vi de som er døde, alle de som har gått foran. At Marie i denne sammenhengen også nevnte de tre som ble drept under sin gudsdyrkelse i kirken i Nice forrige uke, var fint, sier Ragnhild Jepsen.

Av Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider