Publisert 26. mars 2020

Vigsling av ny preses i Bispemøtet 10. mai

Koronapandemien gjør at vigslingen av Olav Fykse Tveit til biskop blir utsatt til 10. mai, og at innsettingen til preses blir lagt til Kirkemøtet 11. oktober. Begge vil skje i Nidarosdomen.

Vigslingen 10. mai vil skje i samsvar med de nasjonale retningslinjene som gjelder da, og bare om det er tilrådelig å gjennomføre i forhold til helsemyndighetenes forskrifter. Både vigsling og innsettelse skulle egentlig ha funnet sted i Nidarosdomen i Trondheim 26. april. Kirkemøtet, som er kirkens øverste besluttende organ, er utsatt til 8-11. oktober. Innsettelsen vil som tidligere planlagt foregå på søndagen under Kirkemøtet.

- Må tilpasse seg

- Som resten av samfunnet må også Den norske kirke tilpasse seg dagens situasjon. Selv om vi hadde gledet oss til denne store begivenheten, ble vi nødt til å finne en annen løsning. Denne modellen sikrer at den valgte preses kommer i gang med sitt arbeid. Samtidig håper vi at representanter fra Den norske kirkes søsterkirker kan komme til Trondheim i oktober og markere innsettelsen, innenfor rammen av Kirkemøtets første samling, sier konstituert preses i Bispemøtet, Atle Sommerfeldt.

Kirkerådet tilsatte Olav Fykse Tveit som preses 30. januar. Han har de siste årene vært generalsekretær i Kirkenes Verdensråd i Geneve.

- Ser frem til å bli vigsla

- Dersom dei gjeldande helseråd og forskrifter gir rom for det, ser eg fram til å bli vigsla til oppgåva som biskop og preses på det tidspunktet som no er fastsett. Då kan eg ta fatt på oppgåvene med eit klart kall og mandat frå Gud og kyrkja, og med kyrkjas forbøn i ei krevjande tid, sier Olav Fykse Tveit.

Vigslingen 10. mai vil foregå i Nidarosdomen, med konstituert preses Sommerfeldt og biskop Herborg Finnseth tilstede. Helsemyndighetene i Trondheim har gitt sitt tilsagn til at dette kan gjennomføres, gitt dagens retningslinjer. Innsettelsen 11. oktober vil foregå med Kirkemøtet som ramme, og flere detaljer om denne dagen vil komme senere.