I anledning langfredagen publiserer vi dette nyskrevne pasjonsverket, Ave crux spes unica, komponert og fremført av Odd Johan Overøye på oppdrag fra Ung Kirkesang.

Ave crux, spes unica

- Ære til korset, vårt eneste håp

Dette er et uttrykk som ofte er benyttet i kirkelig sammenheng, og finnes gjerne som motto for kristne institusjoner og embeter.

Uttrykket antas å ha sitt opphav i et tillegg til oldtidshymnen Vexilla Regis - Kristi sanne kors. Dette verset ble tilføyet på 900-tallet:

O Crux ave, spes unica,
hoc Passionis tempore!
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.

som kan oversettes:

Ære til korset, vårt eneste håp,
i denne lidelsens tid!
gi styrket nåde til troende,
og visk bort synderes skyld.