Nidarosdomen og Erkebispegården holder stengt til og med tirsdag 15. juni på grunn av smittesituasjonen i Trondheim. Men, selv om vi ikke holder kirka åpen på ordinært vis, kan du komme til gudstjeneste.

Smittesituasjonen i Trondheim er alvorlig. Formannskapet har derfor vedtatt å stenge ned deler av samfunnslivet i byen til og med 15. juni. De lokale tiltakene betyr at blant annet museer er stengt, og at arrangement forbudt.

Det er gitt unntak for gudstjenester med maksimalt 20 deltakere*. Nidarosdomens gudstjenesteliv opprettholdes gjennom hverdagene og helgen med noen justeringer.


Gudstjenester alle dager

Alle hverdager, mandag til lørdag, inviterer vi til middagsbønn kl. 12.05. Onsdag er det en enkel nattverdsgudstjeneste. Fredag kveld innledes helgen med Vesper, aftensang. Søndag er du velkommen til korte messer kl. 11.00, 12.00 og 18.00.

Til disse gudstjenestene vil 15 av de 20 plasser* være tilgjengelig for reservasjon på hoopla.no. Øvrige plasser vil være tilgjengelige ved inngangen etter prinsippet «først til mølla».


*) Fullvaksinerte får nå delta utenom ordinær antallsbegrensning

Fullvaksinerte kan nå delta på gudstjenester uten å regnes med det begrensede deltakertallet. Vi etablerer derfor en egen påmeldingskategori for disse. Maksimalt antall deltakere vil være 100.

Med fullvaksinerte menes: "Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene."