Musikk, ord, påskefortellingen, pusterom. Velkommen til oss i påsken

Lytte til musikken, pusterom i hverdagen, tenne et lys, høre påskefortellingen. I Nidarosdomen og i Vår Frue kirke er det rom for alle. I påsken, som i alle andre dager.

Påsken er den eldste kristne høytiden. Over hele verden samles mennesker for å høre fortellingen om Jesu lidelse, død og oppstandelse. I denne fortellingen finnes forventning og skuffelse, fellesskap og ensomhet, manipulering og sårbarhet, lengsel og svik, politisk spill, forakt og brutalitet, fortvilelse, sorg, angst og død. Og kjærlighet. Det er ytterpunktene i spennet som menneskelivet rommer.

Her en oversikt over hva som skjer i Nidarosdomen og Vår Frue kirke i påska. Nederst kan du også lese mer om de ulike dagene i den stille uke og høytiden.

Palmesøndag

Høymesse kl. 11.00

Les mer her

Palmesøndag

Anglican Holy Communion in The Chapter House

Kl. 18.00

Les mer her

Middagsbønn i Kvinnenes minnekapell

Mandag 3. april

Tirsdag 4. april

Torsdag 6 april

Kl. 12.05

Les mer her

Påskemeditasjon i Vår Frue

Mandag 3. april

Tirsdag 4. april

Onsdag 5. april

Kl. 14.00

Les mer her

Middagsmesse

Onsdag 5. april

Kl. 12.05

Les mer her

Orgelmesse om kvelden

Søndag 2. april

Kl. 18.00

Les mer her

Vår Frue åpen kirke

Mandag 3. april

Tirsdag 4. april

Onsdag 5. april

Fredag 6. april

Lørdag 8. april

Kl. 11.00-15.00

Les mer her

Skjærtorsdagmesse i Nidarosdomen

Torsdag 6. april kl. 18.00

Les mer her

Skjærtorsdag i Vår Frue

Kl. 09.00-15.00 Åpen kirke

Kl. 12.00 Påskelam

Kl. 13.00 Gateteater

Kl. 14.00 Skjærtorsdagsmesse

Pasjonsgudstjeneste langfredag

Fredag 7. april

Kl. 11.00

Les mer her

Korsvandring som avsluttes med meditasjon i Nidarosdomen

Fredag 7. april kl. 13.00

Les mer her

Langfredagskonsert

Fredag 7. april

Kl. 18.00

Les mer her

Orgelmeditasjon påskeaften

Lørdag 8. april

Les mer her

Påskeaften i Vår Frue

8. april

11.00-15.00 Åpen kirke

13.00 Det gylne kvarteret med Carsten Bachke Tourrenc

1. påskedag

9. april

Kl. 11.00 Anglican Easter Festival

2. påskedag

Kl. 13.00

Påskequiz med gateprest

Påskenattsmesse

Lørdag 8. april

Kl. 23.00

Les mer

Høytidsmesse påskedag

Søndag 9. april

Kl. 11.00

Les mer her

Messe for små og store

Mandag 10. april

Kl. 11.00

Les mer her

(Foto: Terje Peersen)

Hva betyr de ulike dagene i påsken?

Kirken feirer påske fra palmesøndag, gjennom det som kalles den stille uke med skjærtorsdag, langfredag og påskenatt, frem til den store feiringen av oppstandelsen på påskedag.

  • Palmesøndag i stille uke: Palmesøndag er feiringen av at Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og mange hilste ham med palmeblader. Palmesøndag feires siste søndag før 1. påskedag. Les mer om palmesøndag her.
  • Skjærtorsdag i stille uke: Jesus vasker disiplenes føtter og spiser påskelam sammen med dem. I det måltidet innstiftes nattverden som feires i kirkens gudstjenester. Les mer om skjærtorsdag her.
  • Langfredag i stille uke: På langfredag markerer kirken at Jesus ble korsfestet og døde. Les mer om langfredag her.
  • Påskeaften i stille uke: Påskeaften er ingen helligdag, og er dagen før påskedag. På denne dagen markeres det på en stille måte at Jesus lå i graven.
  • 1. påskedag: Påskedag, ofte kalt første påskedag, markerer kirken Jesu oppstandelse. Dette er også det som feires hver gudstjeneste i kirken. Les mer om 1. påskedag her.
  • 2. påskedag: I norske kirkesamfunn feirer man denne dagen til minne om at den oppstandne Jesus viser seg for disiplene. Les mer om 2. påskedag her.

Kanskje går du mang en gang forbi Nidarosdomen. Tar du turen inn i påsken, kan du få høre hele påskefortellingen.

(Foto: Joakim Birkeland)