Bli Lys

Ny belysning i Nidarosdomen

Vi er i mål med et storstilt spleiselag. Vi har samlet inn 23 millioner kroner til ny innvendig belysning i Nidarosdomen.

Den mørke katedralen

Nidarosdomen er kjent som den mørke katedralen. Den mørke klebersteinen, de mørke glassmaleriene kombinert med gammeldags og mangelfull belysning, gjør at Nidarosdomen er veldig mørk innvendig.

Innsamlingsaksjonen
Nidarosdomen trenger sårt en ny innvendig lyssetting for å framstå i all sin prakt for besøkende og på TV-sendinger. I fjor sommer bevilget regjeringen 10 millioner kroner til formålet, og utfordret samtidig regionen til å bidra til å samle inn stilsvarende beløp. Totalkostnaden for ny belysning er estimert til vel 23 millioner kroner.

Det begynte med at daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland stilte 10 mill. av tippemidlene til disposisjon. Sparebank 1 SMN, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Thomas Angells Stiftelser har gitt betydelig bidrag til spleiseaksjonen for ny innvendig belysning i Nidarosdomen. I tillegg donerte Håkon Bleken kunst til inntekt for aksjonen. Les mer om Håkon Blekens "Sommeraften".

I juni vedtok Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune å bidra med hele 5 millioner hver til prosjektet. Og i går, torsdag 2. august, kunngjorde Odd Reitan og Gustav Witzøe at de gjerne vil bidra med de to millionene som mangler for å komme i mål.

Nye muligheter med ny belysning
Steinar Bjerkestrand, direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, er glad og lettet over at innsamlingsaksjonen nå er i mål: «Dagens belysning i katedralen er utdatert og gir ingenting til den utrolige arkitekturen i nasjonalhelligdommen. Nå vil vi få vist frem både kunst og arkitektur til våre mange besøkende. Ny belysning vil også gjøre det veldig mye enklere og mye mindre kostbart å sende gudstjenester og konserter fra Nidarosdomen på TV. Nidarosdomen er hele Norges kirke. Her feires nasjonale begivenheter. Endelig vil hele Norge få oppleve mange av de store markeringene som finner sted her.»

De som har bidratt i innsamlingsaksjonen:

 • Kulturdepartementet kr. 10 millioner
 • Trøndelag fylkeskommune kr. 5 millioner
 • Trondheim kommune kr. 5 millioner
 • Reitangruppen as v/ Odd Reitan kr. 1 million
 • Kverva as v/Gustav Witzøe kr. 1 million
 • Sparebank1 SMN kr. 500.000
 • Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse kr. 500.000
 • Håkon Bleken (ved salg av trykket «Sommeraften») kr. 500.000
 • Thomas Angells Stiftelser kr. 150.000
 • Gaver fra privatpersoner kr. 60.000
 • NRK bidrar i tillegg kostnadsfritt med sin tekniske lys-ekspertise.