Utstillingen ”Dronningens JA” belyser rollen til

middelalderens norske dronninger gjennom fire kvinner - tre dronninger

og en som aldri ble dronning: Margrete Skulesdatter, Eufemia av Rügen,

Margrete Valdemarsdatter og Dyveke Sigbritsdatter. Disse fire kvinnene

symboliserer fire sider ved kvinnens liv i middelalderen: religion,

kultur, makt og kjærlighet.

Nyere forskning viser at middelalderens norske dronninger spilte en viktigere rolle enn tidligere antatt – ofte som kongenes nærmeste rådgivere. Dessuten var dronningene ofte av utenlandsk herkomst og tok med seg nye kulturelle uttrykk til landet og ble trendsettere i det norske samfunnet.

Utstillingen kan besøkes i Lavetthuset i Erkebispegården. Inngangsbilletten gir også adgang til Riksregalieutstillingen, hvor man kan oppleve kongekronen og de andre norske kronjuvelene