Gudstjenester

Faste gudstjenester i Nidaros domkirke

  • Søndag kl 11.00 Høymesse
  • Søndag kl 18.00 Kveldsmesse – i samarbeid med Studentmenigheten og Den anglikanske menighet.
  • Hverdager kl. 12.15 Middagsbønn
  • Fredager kl. 19.00 Vesper (aftensang) i Kapittelhuset
  • Lørdag kl. 13.30 Orgelmeditasjon

Faste gudstjenester i Vår Frue kirke

  • Hverdager kl 14.00 Hverdagsbønn
  • Tirsdager kl 14.00 Hverdagsmesse
  • Torsdager kl 18.30 Torsdagsmesse
  • 1 fredag i måneden kl 18.00 Taize-gudstjeneste
  • 1 fredag i måneden kl 19.00 Gudstjeneste ved Åpen kirkegruppe


Se kalenderen for nærmere informasjon.

For mer informasjon om tidebønner kan du finner her.

Her kan du lese mer om Vår Frue åpen kirke.