Spleiseaksjon for ny belysning

Sparebank 1 SMN, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Thomas Angells Stiftelser har gitt betydelig bidrag til spleiseaksjonen for ny innvendig belysning i Nidarosdomen.

I juli presenterte kulturminister Linda Hofstad Helleland den gledelige nyheten om at regjeringen vil dekke 10 millioner kroner til ny innvendig belysning i Nidarosdomen - mot at norsk næringsliv og enkeltpersoner er villig til å spleise på resten. Sparebank 1 SMN har tatt initiativ til å gi en gave på kr. 500.000 til dette prosjektet, i tillegg til vil Sparebanken dra i gang en digital spleise-aksjon gjennom sin nye folkefinansieringstjeneste «Spleis». Her kan du være med å spleise på lys i Nidarosdomen!

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Thomas Angells stiftelse har også gitt betydelige beløp til lysprosjektet.Totalkostnaden for ny innvendig belysning i Nidarosdomen vil trolig ligge på et sted mellom 20 og 22 millioner kroner.