Noe å lære: Erkebiskopen i Nidaros?

Hva vet du om Erkebiskopene? Her finner du informasjon, refleksjonsspørsmål og link til spill og TV-serien Anno i NRKs arkiv.

I middelalderen hadde kirken en annen posisjon enn det den har i dag. Kirken eide halvparten av all jord i landet og befolkningen betalte skatt inn til kirken. Sjefen over kirka var Erkebiskopen. Han var leder av Riksrådet. Riksrådet var Norges «regjering» i middelalderen. Erkebiskopen var nesten like mektig som kongen.

Erkebiskopen bodde i Erkebispegården, de store steinbygningene ved siden av Nidarosdomen. Dette var et maktsenter i Norge i middelalderen. Den eldste bygningen i Erkebispegården, er en av de eldste steinbygningene i Norge, som ikke er en kirke.

Til tider samarbeidet Erkebiskopen og kongen godt, men de har også ligget i konflikt. Erkebiskop Øystein Erlendsson var nødt til å rømme fra landet, da Kong Sverre var imot at kirken skulle ha så mye makt som den hadde.

Olav Engelbrektsson var den siste erkebiskopen vi hadde i Norge. Han flyktet fra landet den 1. april 1537 da reformasjonen var et faktum. Vi gikk fra å være et katolsk til protestantisk land. Hans flukt markerte den definitive slutten for Norge som en selvstendig del av Danmark-Norge og innledet dansketiden. Den katolske kirke ble forbudt i Norge, og man hadde ikke lenger behov for en Erkebiskop.

Refleksjonsspørsmål:

  • Finnes det lignende konflikter mellom kirke og stat i dag?
  • Hvem har makt i samfunnet i dag?

Oppgave:

  • Hvorfor er denne gamle leken aktuell innenfor tema makt og konflikt mellom Erkebiskopen og Kongen?

I NRK serien ANNO drar 14 deltakere tilbake i tid for å oppleve ulike epoker i Norges historie. Sesong tre ble spilt inn i Erkebispegården høsten 2016. Deltakerne drar tilbake til året 1537 og flytter inn til erkebiskop Olav Engelbrektsson i Erkebispegården: https://tv.nrk.no/serie/anno