Noe å lære: Erkebiskopen i Nidaros?

Hva vet du om Erkebiskopene? Her finner du informasjon, refleksjonsspørsmål og link til spill og TV-serien Anno i NRKs arkiv.