Noe å lære: Nidarosdomens historie

Hva vet du om Nidarosdomen? Dette er en introduksjon til Nidarosdomens historie med refleksjonsspørsmål og linker til aktuelle filmklipp fra NRKs arkiv.

Nidarosdomen er den største kirken i Norge, Norges kroningskirke, og verdens nordligste gotiske katedral. Den er bygd over graven til Olav den hellige; Kongen som kristnet landet, som døde i slaget på Stiklestad i 1030 og som ble helgenkåret et år senere.

Det ble først bygd et lite kapell i tre over graven hans. Dette kapellet ble etter hvert for lite, så det ble bestemt av Olav Kyrre at det skulle bygges en større steinkirke i 1070. Da de begynte på denne kirken, som ble kalt for Kristkirken, ble den bygget i Romansk arkitektur. Den kjennetegnes blant annet ved at buene rundt vinduer og dører er runde. Det ble etter hvert bestemt at Nidarosdomen skulle bygges i Gotisk stil. Denne byggestilen kjennetegnes blant annet ved at buene er spisse.

I 1152/53 bestemmer Paven at Nidaros skal være sentrum i et nytt erkebispedømme. Et erkebispesete er senteret for kirkene over et gitt område. Nidaros erkebispedømme strakk seg utover Norge, Island, Grønland, Shetlandsøyene, Orkenøyene og Isle Of Man. Når Nidaros blir et så stort og mektig Erkebispesete blir det bestemt at arbeidet med Kristkirken skal fortsette; det skal bygges en stor og vakker katedral. Fra arbeidet begynte i 1070 til Nidarosdomen stod ferdig første gang, tok det 250 år.

Branner
I løpet av historien har Nidarosdomen brent hele fem ganger. Den største og mest fatale brannen skjedde i 1531. Hele skipet ble ødelagt. Man begynte å restaurere og gjenbygge den skadde katedralen. I 1537 kom reformasjonen og Norge gikk fra å være et katolsk land, til å bli protestantisk. Kirken, som tidligere hadde hatt store inntekter, mistet inntektene sine til kongen, og hadde dermed ikke råd til å restaurere det de ikke hadde rukket å restaurere. Skipet, den vestlige delen av kirken, ble stående som en ruin frem til 1800-tallet.

Gjenoppbygging
I 1869 begynner restaureringen av Nidarosdomen. Uten penger hadde ikke menigheten hatt råd til å vedlikeholde det som en gang var en vakker katedral. Man startet å restaurere i Øst og jobbet seg vestover. Til kroningen av Haakon 7. var den østlige delen ferdig. Men nå oppstår ønske om å gjenbygge de ødelagte delene. Selve bygningen stod ferdig i 1969. Vestfronten ble ikke ferdig før i 1983. Den aller siste steinen som ble satt på plass var i 2001. Men dette var et 131 år gammelt arbeid ferdig.

Selv om selve gjenreisingen av katedralen var ferdig i 2001, betyr det ikke at arbeidet er avsluttet. I dag jobber rundt 30 håndverkere med å holde kirken vedlike. Det er steinhuggere, snekkere, murere, smeder, glassmestere og gipsmakere som hver dag kommer på jobb, for å passe på at Nidarosdomen står i 1000 år til.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan tror du Trondheim hadde vært i dag, hvis Nidarosdomen ikke hadde blitt bygd?
  • Sammenlign Nidarosdomen med andre katedraler i Europa. Hva er likt og ulikt.
  • Er det rett at staten bevilger penger fra statsbudsjettet til å restaurere katedralen?

Vil du vite mer om håndverkerne som jobber i Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider?

https://tv.nrk.no/program/DMTL21400019/katedralbyggerne

https://tv.nrk.no/serie/arven/2019/KOID75001418/avspiller

https://tv.nrk.no/serie/arven/2019/KOID75001218/avspiller