Noe å lære: Pilegrimsvandringer

Hva vet du om pilegrimer? Her er en litt informasjon om pilegrimsvandringer til Nidaros.