Noe å lære: Pilegrimsvandringer

Hva vet du om pilegrimer? Her er en litt informasjon om pilegrimsvandringer til Nidaros.

En pilegrim er en person som går til et hellig sted, som graven til Olav den hellige eller Santiago De Compostela i Spania.

En helgen er en person som hadde nær kontakt med Gud. De som levde og døde for gud ble ofte helgenkåret etter sin død og ble gjenstand for religiøs dyrkelse. Helgener var bindeleddet mellom menneskene og Gud. Kjente helgener er St. Lucia og Jean d’arc. Man bad til helgener for hjelp i livet, for å bli passet på når vanskelige ting hendte.

Da Olav den Hellige ble helgenkåret ble kista hans lagt i et stort vakkert sølvskrin dekorert med edelsteiner. Skrinet ble satt på alteret i en kirke som ble bygd over graven til Olav. Denne kirken er utgangspunktet for det som etter hvert blir Nidarosdomen. Ut fra graven kom det også en kilde med vann. Det ble sagt at dette vannet var hellig; hvis du drakk av det kunne du bli frisk hvis du var syk, kanskje ville du få en god avling eller kanskje få tunga tilbake hvis den var skåret av.

Graven til Olav den hellige var et av de viktigste pilegrimsmålene i middelalderen. Det kom folk gående helt fra Tyskland, for å be ved graven til Olav.

Når de kom frem til kirken, måtte de gå tre ganger rundt kirken for å fjerne onde ånder. Det var også kors festet på hvert hjørne av kirken som de måtte kysse. Dette blir kalt for kyssekors. Det skulle også fjerne onde ånder.

Inne i kirken gikk pilegrimene langs med veggene. For å komme rundt oktogonen, hvor Olavsskrinet stod, måtte de betale penger.

Dagen det var mest populært å komme frem til målet var den 29. juli, dødsdagen til Olav. Da ble skrinet båret rundt i byen for å spre sin helligdom. Byen befolkning kunne da også legge penger i poser som hang på skrinet.

Da reformasjonen kom, ble det forbudt med pilegrimsvandring. Olav sitt lik ble først begravet på Steinvikholmen, før det ble tatt med tilbake til Nidarosdomen. Det lå først i kirkerommet, men ble etter hvert begravd ett eller annet sted under gulvet i kirka.

I dag har det igjen begynt å komme pilegrimer gående til Nidarosdomen fra fjern og nær.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvem går pilegrim i dag og hvorfor tror du det igjen har blitt populært med pilegrimsvandring?
  • Hva ville du bedt om, hvis du skulle drukket av Olavskilden i dag?
  • Finn ut om ulike religioners forhold til pilegrimsvandring.

Plan din egen pilegrimsvandring: https://pilegrimsleden.no